zamówienie na:

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gminy, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w Pakości

zamawiający: Burmistrz Pakości
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: ----
termin składania ofert: 9 czerwca 2005
wynik postępowania: Obydwie nieruchomości zostały zakupione przez Spółkę Jawną ZAPTECH Sobański Grzegorz. Nieruchomość 3/167 za cenę 1.110 zł; nieruchomość 3/168 za cenę 41.930 zł 
O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603/ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108/ oraz uchwały Nr XXV/163/97 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa wieczystego użytkowania działek na terenie miasta Pakość po byłym “ Linum”

Burmistrz Pakości ogłasza

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gminy, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w Pakości:

 • nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr 3/167 o pow. 64 m 2, położonej w Pakości przy ul. Inowrocławskiej, zapisanej w księdze wieczystej nr 35638.
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.098 w tym 22 % podatku VAT.
  wadium w wysokości 110 zł

 • nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr 3/168 o pow. 3879 m2, położonej w Pakości przy ul. Inowrocławskiej, zapisanej w księdze wieczystej 35638.
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 41.480 zł w tym 22 % podatku VAT.
  wadium w wysokości 4.148 zł
 1. Przetarg odbędzie się w dniu 09 czerwca 2005 r. o godz. 10:oo , w Urzędzie Miejskim w Pakości ul. Rynek 4, I piętro pok. nr 17

 2. Ostateczna cena zostanie ustalona na przetargu.

 3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu w gotówce, do kasy Urzędu Miejskiego do godz. 13 lub przelewem /decyduje data wpływu wadium/ na konto nr 50817010340000030320000040 w BS Pruszcz Pomorski Oddział w Pakości do dnia 6 czerwca 2005 r.
  Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zgody Ministra Spraw Wewnętrznych.

 4. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.
  Osoby, które przetargu nie wygrały otrzymają zwrot wpłaconego wadium niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż w terminie do 3 dni od zamknięcia, przetargu w kasie urzędu lub przelewem na koszt uczestnika przetargu.

 5. Szczegółowe informacje na powyższy temat uzyskać można w siedzibie Urzędu Miejskiego, lub telefonicznie pod nr 566 60 88 w godz. od 8 do 14 z wyjątkiem sobót.

 6. Z uzasadnionych przyczyn przetarg może zostać odwołany.

 

Burmistrz Pakości
 Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (6 maja 2005, 08:27:17)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (15 czerwca 2005, 09:09:34)
Zmieniono: wprowadzenie wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2087