zamówienie na:

Informacja w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego dane dotyczące pomieszczenia składowego, położonego przy ul. Szkolnej w Pakości- przeznaczonego do wydzierżawienia oraz nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Barcińskiej oraz w m. Rybitwy gm. Pakość- przeznaczonych w części do wydzierżawienia.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
nr sprawy: KIO.6845.3.1.2019.M.M.
wartość: -------------------------
termin składania ofert: 8 października 2019  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 9 października 2019 r. Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.  
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz zarządzenia Nr 227/2017 Burmistrza Pakości z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę lub najem nieruchomości gruntowych stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Pakość oraz ustalenia zasad wydzierżawiania lub najmu tych nieruchomości 
  
Burmistrz Pakości 

informuje, że w dniu 17 września 2019 r., wywieszono na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pakości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, zawierający: 
  • pomieszczenie składowe nr 2 o powierzchni 5,30 m2, stanowiące własność Gminy Pakość, położone przy ul. Szkolnej w Pakości, na działce geodezyjnie oznaczonej nr 51/15, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1I/00022678/7– przeznaczone do wydzierżawienia, na okres 3 lat;
  • nieruchomość gruntową,  stanowiącą własność Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 119/38 w części o pow. 2,24 m2 (pow. ca 0,1981 ha), KW nr BY1I/00027107/9, dr– drogi, położoną przy ul. Barcińskiej w Pakości, przeznaczoną w powyższej części do wydzierżawienia pod baner reklamowy (w gablocie toalety miejskiej), na okres 2 lat;
  • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Pakość, oznaczoną jako działka  nr 106/7 w części o pow. 4,5 m2 (pow. ca 0,0156 ha), KW nr BY1I/00023136/3, dr– droga, położoną w m. Rybitwy, gm. Pakość, przeznaczoną do wydzierżawienia w powyższej części pod tablicę reklamową, na okres 9 miesięcy. 
  
Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będących przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia zawieszenia wykazu. 


Burmistrz Pakości

Zygmunt Groń

metryczka


Odpowiada za treść: Magdalena Motławska
Opublikował: Magdalena Gromek (17 września 2019, 12:18:53)

Ostatnia zmiana: Natalia Flinik-Baranowska (9 października 2019, 07:37:10)
Zmieniono: informacja o zdjęciu wykazu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 232