zamówienie na:

: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia

zamawiający: Sprzedający i Wydzierżawiajacy: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
nr sprawy: KIO.6826.9.1.2011.NF
wartość: ---------------------
termin składania ofert: 17 października 2011  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń w dniu 18 października 2011r. Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.); uchwały Nr IX/58/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Pakość, położonych przy ul. Mogileńskiej w Pakości na rzecz jej użytkownika wieczystego; uchwały Nr XIV/119/2008 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Pakości przy ul. Jankowskiej, stanowiącej własność Gminy Pakość; uchwały Nr IX/57/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 września 2011 r. w sprawie wydzierżawienia na okres dłuższy niż 3 lata nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość, położonej w m. Rybitwy gm. Pakość oraz uchwały Nr XXV/225/2009 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 17 września 2009 r. w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych, stanowiących własność lub będących w  użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość oraz określenia wysokości minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierżawy tych gruntów (Dz.Urz.WK-P z 2009 r. Nr 101, poz.1679)
BURMISTRZ PAKOŚCI

informuje, że w dniu 26 września 2011r. wywieszono na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pakości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia, zawierający nieruchomości:

  • gruntową, oznaczoną jako działka nr 187/12 o pow. 0,0219 ha, KW nr 27163, Bi – inne tereny zabudowane, położoną przy ul. Mogileńskiej w Pakości, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego: Pana Władysława Grosickiego zam. przy ul. Stanisława Wachowiaka 11/1 w Inowrocławiu;
  • gruntową, oznaczoną jako działka nr 190/1 o pow. 0,0219 ha, KW nr 27163, Bi – inne tereny zabudowane, położoną przy ul. Mogileńskiej w Pakości, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego: Pana Władysława Grosickiego zam. przy ul. Stanisława Wachowiaka 11/1 w Inowrocławiu;
  • gruntowe, położone w Pakości przy ul. Jankowskiej, przeznaczone pod zabudowę garażami, oznaczone ewidencyjnie jak poniżej:
           - dz. nr 326/72 o pow. 0,0020 ha, KW nr BY1I/00021424/5,
           - dz. nr 326/73 o pow. 0,0019 ha, KW nr BY1I/00021424/5,
           - dz. nr 326/74 o pow. 0,0019 ha, KW nr BY1I/00021424/5,
           - dz. nr 326/75 o pow. 0,0019 ha, KW nr BY1I/00021424/5,
           - dz. nr 326/76 o pow. 0,0019 ha, KW nr BY1I/00021424/5,
           - dz. nr 326/77 o pow. 0,0019 ha, KW nr BY1I/00021424/5;
  • gruntową, oznaczoną jako działka nr 108/2 o pow. 0,0115 ha, KW nr 54842, RIVb - grunty orne klasy IVb, położoną przy ul. Mieleńskiej w Pakości, przeznaczoną do wydzierżawienia na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, na okres 3 lat;
  • gruntową, oznaczoną jako działka nr 108/5 o pow. 0,0840 ha, KW nr 27109, RIVb - grunty orne klasy IVb, położoną przy ul. Mieleńskiej w Pakości, przeznaczoną w częściach do wydzierżawienia na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, na okres 3 lat;
  • gruntową, oznaczoną jako działka nr 189/2 w części o pow. 0,0091 ha, (pow. ca 0,0789 ha, KW nr 23176, RV - grunty orne klasy V, położoną przy ul. Szerokiej 12 w Pakości, przeznaczoną w częściach do wydzierżawienia na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, na okres 3 lat;
  • gruntową, oznaczoną jako działka nr 22 o pow. ca 1,5200 ha, KW nr 9833, RIIIb – gruntu orne klasy IIIb, położoną w m. Wielowieś, gm. Pakość, przeznaczoną do wydzierżawienia  na cele rolnicze, na okres 3 lat (ziemia sołecka Sołectwa Wielowieś);
  • gruntową, oznaczoną jako działka nr 105/27 o pow. ca 5,4976 ha, KW nr 35638, RIIIa i IVa – gruntu orne klasy IIIa i IVa, położoną w m. Rybitwy, gm. Pakość, przeznaczoną do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na cele rolnicze, na okres 15 lat.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.


metryczka


Opublikował: Mariusz Jarzynowski (26 września 2011, 11:57:13)

Ostatnia zmiana: Joanna Zemełka (19 października 2011, 08:36:22)
Zmieniono: Informacja o zdjęciu wykazu z tablicy ogłoszeń UM w Pakości

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1718