2020 r.

Budowa w obrębie Węgierce, gm. Pakość elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 17 MW

KIO.6220.15.2019.PGZAWIADOMIENIEo wniesieniu odwołaniaZgodnie z art. 10, art. 49a i art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)  z a w i a d a m i a m,że od decyzji znak [...]

Wydobywanie kopaliny związanej z nieruchomością oznaczoną wg ewidencji gruntów nr: 42/2, 42/3, 42/16, 42/17, 42/18, 42/19, 42/21, 48/5, 48/6, 112/1, 112/7, 112/8 ze złoża piasku w miejscowości Wojdal

KIO.6220.4.2018.HROBWIESZCZENIEUrząd Miejski w Pakości, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

Wydobywanie kopaliny związanej z nieruchomością oznaczoną wg ewidencji gruntów numer 57/1, 57/2, 57/3, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 69/3, 69/4, 69/5, 69/8, 70/4, 70/5, 84/1, 85/1, 85/2, 86/1, 86/3 ze złoża piasku w obrębie miejscowości Wojdal

KIO.6220.20.2019.PGOBWIESZCZENIEDziałając na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach [...]

Wymiana linii kablowej SN 15 kV, na terenie działek nr 67/4, 68, 81/2, 81/6, 88 obr. Wielowieś, gm. Pakość oraz działek nr 111, 112/4 obr. Rybitwy, gm. Pakość.

Pakość, 04 marca 2020 r.  KIO.6733.6.3.2020          OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na [...]

Budowa farmy fotowoltaicznej „Pakość 2” o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na części działki o nr ew. 12/8, obręb Dziarnowo oraz części działki o nr ew. 279, obręb Kościelec

KIO.6220.21.2019.PGZAWIADOMIENIEo wydaniu decyzjiW związku ze złożonym przez Panią A.... S.... pełnomocnika firmy Quadran Polska Sp. z o. o. wnioskiem z dnia 18 grudnia 2019 r. (data wpływu: 20.12.2019r.), w sprawie wydania decyzji [...]

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 4/9, 4/28, 4/41, 5/1, obręb Giebnia

KIO.6220.19.2019.PGOBWIESZCZENIEDziałając na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach [...]

Przywrócenie drożności morfologicznej rzeki Noteci od Pakości do Krostkowa, polegającej na budowie przepławki dla ryb i innych organizmów wodnych przy jazie zastawkowym na stopniu wodnym Pakość w miejscowościach Wielowieś i Giebnia

Pakość, 20 lutego 2020 r.  KIO.6733.5.5.2020          OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu [...]

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działek nr 94/24, 94/16, 94/17, 94/19, 94/20, 94/21 obr. 1, m. Pakość.

Pakość, 12 lutego 2020 r.  KIO.6733.3.4.2020          OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu [...]

Budowa elektrowni fotowoltaicznej (SPV Wielowieś 3) o mocy do 1 MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą

KIO.6220.8.2019.PG   ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji W związku ze złożonym przez Pana M..... B....., pełnomocnika firmy Worm 10 Sp. z o. o. z siedzibą w Chrząszczycach ul. Opolska 25a, 46-060 Chrząszczyce, wnioskiem [...]

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW na działkach nr 37/2 i 128, obręb Ludkowo, gmina Pakość

KIO.6220.11.2019.PG   ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji W związku ze złożonym przez Pana Andrzeja Kowalczyka, Pana Daniela Kowalczyka oraz Pana Emanuela Kowalczyka – wspólników Spółki Cywilnej Elektrownie Wiatrowe Andrzej [...]

Budowa sieci wodociągowej na terenie działek obręb 4, m. Pakość, obręb Rybitwy, gm. Pakość, obręb Wielowieś, gm. Pakość, oraz obręb Giebnia, gm. Pakość.

Pakość, 27 stycznia 2020 r.   KIO.6733.1.3.2020   O B W I E S Z C Z E N I E    Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. [...]

Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej na przedłużeniu ul. Żabiej w Pakości wraz z wylotem do Kanału Noteckiego, na terenie działki nr 239/2 obręb 2, m. Pakość oraz na terenie działki nr 84 obręb Rybitwy

KIO.6733.2.3.2020   O B W I E S Z C Z E N I EZgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z [...]

Budowa boiska wielofunkcyjnego z zapleczem socjalnym we wsi Dziarnowo, na terenie działek nr 34/92, 34/93 obręb Dziarnowo, gm. Pakość

Pakość, 16 stycznia 2020 r.   KIO.6733.4.3.2020   O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 49, art. 104 ust. 1 i 2 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. [...]

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Giebnia, ob. Rybitwy, ob. Wielowieś, ob. Giebnia, Gmina Pakość

KIO.6220.1.2020.PGOBWIESZCZENIEo wszczęciu postępowania w sprawiedecyzji o środowiskowych uwarunkowaniachW związku ze złożonym przez Pana XXXX XXXX, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowe „PROWOJ” [...]

Budowa w gminie Pakość, na terenie Żwirowni Wojdal, elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 80 MW w obrębie Wojdal, Mielno i Ludkowo w gminie Pakość

KIO.6220.16.2019.PGOBWIESZCZENIEDziałając na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij