Strona główna  >  Zarządzenia  >  2018

Zarządzenie nr 292/2018
Burmistrza Pakości
z dnia 3 stycznia 2018


w sprawie przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.[1]) w związku z art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077) i § 14 ust. 3 uchwały Nr XXVII/286/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok zarządzam, co następuje:  
 
§ 1.  Przekazuję uprawnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy następującym jednostkom organizacyjnym:  
  1. Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość do kwoty 150 000,00 zł,
  2. Ośrodkowi Pomocy Społecznej w  Pakości do kwoty 500 000 zł,
  3. Przedszkolu Miejskiemu w Pakości do kwoty 150 000 zł,
  4. Szkole Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości do kwoty 500 000 zł,
  5. Szkole  Podstawowej  im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości do kwoty 650 000 zł,
  6. Zespołowi Placówek Oświatowych w Kościelcu do kwoty 230 000 zł.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzyć kierownikom jednostek organizacyjnych, wymienionych w § 1.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

 
[1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2017r. poz. 2232.  
 
 


UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 292/2018
Burmistrza Pakości
z dnia 3 stycznia 2018r.

w sprawie przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 
 
Burmistrz Pakości korzystając z upoważnienia zawartego w § 14 ust. 3 uchwały Nr XXVII/286/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok, przekazuje jednostkom organizacyjnym Gminy Pakość, niewymienionym w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pakość na lata 2018-2031, uprawnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 
Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal


Opublikował: Jacek Malinowski (12 stycznia 2018, 08:40:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 63

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij