Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwały z 2018 roku


« nowsze uchwały Uchwały o pozycjach 21 - 40 (z 49) starsze uchwały »Uchwała nr XXX/323/2018 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 26 kwietnia 2018


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Fabrycznej, obręb Rybitwy, oznaczonej jako działka nr 105/52, stanowiącej własność Skarbu Państwa

Uchwała nr XXX/322/2018 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 26 kwietnia 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczenia i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

Uchwała nr XXX/321/2018 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 26 kwietnia 2018


w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych w szkołach, zespołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pakość

Uchwała nr XXX/320/2018 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 26 kwietnia 2018


w sprawie podziału gminy Pakość na stałe obwody głosowania

Uchwała nr XXX/319/2018 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 26 kwietnia 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2018–2031

Uchwała nr XXX/318/2018 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 26 kwietnia 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok

Uchwała nr XXX/317/2018 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 26 kwietnia 2018


w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Postaw na aktywność – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Pakość”

Uchwała nr XXIX/316/2018 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 27 marca 2018


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w m. Węgierce gm. Pakość, oznaczonej jako dz. 20, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość

Uchwała nr XXIX/315/2018 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 27 marca 2018


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w m. Wojdal gm. Pakość, oznaczonej jako dz. 85/2, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość

Uchwała nr XXIX/314/2018 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 27 marca 2018


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Pakość nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 191/12, położonej przy ul. Mikołaja w Pakości, stanowiącej współwłasność osób fizycznych

Uchwała nr XXIX/313/2018 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 27 marca 2018


w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

Uchwała nr XXIX/312/2018 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 27 marca 2018


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Pakość dotyczących projektu dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Pakość na lata 2016-2023”

Uchwała nr XXIX/311/2018 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 27 marca 2018


w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pakość na rok 2018

Uchwała nr XXIX/310/2018 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 27 marca 2018


w sprawie zatwierdzenia raportu z wykonania „Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2017 r. na terenie gminy Pakość”

Uchwała nr XXIX/309/2018 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 27 marca 2018


w sprawie podziału gminy Pakość na okręgi wyborcze

Uchwała nr XXIX/308/2018 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 27 marca 2018


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Pakość dotyczących realizacji projektu pn. „Budżet obywatelski Gminy Pakość na 2019 r.”

Uchwała nr XXIX/307/2018 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 27 marca 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2018–2031

Uchwała nr XXIX/306/2018 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 27 marca 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok

Uchwała nr XXVIII/305/2018 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 6 lutego 2018


w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Pakości na 2018 rok

Uchwała nr XXVIII/304/2018 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 6 lutego 2018


w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pakości na 2018 rok
« nowsze uchwały Uchwały o pozycjach 21 - 40 (z 49) starsze uchwały »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij