Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr XXXI/339/2018
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 26 czerwca 2018


w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pakość, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Na podstawie art. 16 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1523) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.1))


uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się tekst jednolity uchwały Nr VII/49/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pakość, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2016 r. poz. 1082), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) uchwałą Nr XXII/234/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 maja 2017r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pakość, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2017 r. poz. 2454),
2) uchwałą Nr XXVII/292/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pakość, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2018 r. poz. 163).
2. Ogłoszenie tekstu jednolitego nastąpi w formie obwieszczenia stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.
3. Obwieszczenie, o którym mowa w ust. 1 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Joachimiak

Załącznik (193kB) pdf

1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018r. poz. 1000.UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXXI/339/2018
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pakość, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Zgodnie z art. 16 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1523) tekst jednolity aktów normatywnych innych niż ustawa ogłasza organ właściwy do wydania tego aktu. Tekst jednolity ogłasza się w formie obwieszczenia w dzienniku urzędowym, w którym dany akt normatywny ogłoszono, nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, jeżeli był on nowelizowany.
Uchwała Nr VII/49/2011 Rady Miejskiej w Pakości w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pakość, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów była nowelizowana dwukrotnie, z uwagi na to, podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego jest zasadne.

Opublikował: Jacek Malinowski (4 lipca 2018, 07:50:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 59

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij