Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr XXVIII/305/2018
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 6 lutego 2018


w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Pakości na 2018 rok

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.[1]) oraz § 31 ust. 2 Regulaminu Rady Miejskiej w Pakości, stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Gminy, przyjętego uchwałą nr IV/25/2003 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pakość (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2003 r. Nr 59, poz. 972 z późn. zm.[2])


uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Zatwierdzić plan pracy następujących stałych Komisji Rady Miejskiej w Pakości na 2018 rok:
  1. Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego, w brzmieniu załącznika nr 1 do uchwały,
  2. Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w brzmieniu załącznika nr 2 do uchwały,
  3. Komisji Budżetu i Finansów, w brzmieniu załącznika nr 3 do uchwały,
  4.  Komisji Rozwoju Przedsiębiorczości i Ładu Przestrzennego, w brzmieniu załącznika nr 4 do uchwały,
  5. Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska, w brzmieniu załącznika nr 5 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Pakości.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Joachimiak

 
Załączniki (136kB) pdf

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz. U. z 2017 r. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130.
[2] Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2003r. Nr 59, poz. 974, z 2006r. Nr 120, poz. 1755 oraz z 2008r. Nr 145, poz. 2225.  
   


UZASADNIENIE  

do uchwały nr XXVIII/305/2018
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 6 lutego 2018 r.
 
w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Pakości na 2018 rok.
 
Na początku każdego roku kalendarzowego komisje stałe podlegające Radzie Miejskiej, przedkładają plany pracy na rok bieżący. Plany pracy zostały opracowane po uprzednich konsultacjach przeprowadzonych na posiedzeniach poszczególnych komisji problemowych.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z  późn. zm.) oraz  § 31 ust. 2 Regulaminu Rady Miejskiej w Pakości, stanowiący załącznik nr 5 do Statutu Gminy przyjętego uchwałą nr IV/25/03 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pakość (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2003 r. Nr 59, poz. 972 z późn. zm.).
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Joachimiak


Opublikował: Jacek Malinowski (13 lutego 2018, 15:23:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 64

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij