Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 2 (z 2)

Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 r.
rejestr zmian informacji

Publikacja ogłoszenia Burmistrza o rozstrzygnięciu konkursu
Data: 2015-03-06 14:17:31
Autor: Jacek Malinowski
Publikacja załączników
Data: 2015-01-19 14:22:35
Autor: Jacek Malinowski
Zmiany o pozycjach 1 - 2 (z 2)

powrót do informacji »