Przetargi unieważnione z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)zamówienie na:

"Budowa rekreacyjnej ścieżki pieszo rowerowej relacji Rybitwy Wielowieś, gmina Pakość"

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIO.271.1.9.2018.MG
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 26 czerwca 2018  08:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Cena oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a nie można zwiększyć tej kwoty do ceny złożonej oferty.  

zamówienie na:

"Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości"

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIO.271.1.4.2018.MG
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 15 lutego 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu otrzymano dwie oferty. Cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie ma możliwości zwiększyć tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej. Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych  

zamówienie na:

"Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość- Aleksandrowo, gm. Barcin"

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIO.271.1.3.2018.MG
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 14 lutego 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu otrzymano jedną ofertę, złożoną przez PRODIB Sp. z o.o. z m. Olimpin, za cenę 1 293 805,17 zł. Cena oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a nie można zwiększyć tej kwoty do ceny złożonej oferty. Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych 

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)