Przetargi unieważnione z 2011 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Modernizacja drogi gminnej nr 150514C o długości 817 mb położonej na działce nr 4/74, 4/78, 4/80,4/77 w miejscowości Giebnia gm. Pakość.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIO.271.8.2011
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 2 września 2011  09:30
przyczyna unieważnienia: Zamawiający unieważnia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: Modernizacja drogi gminnej nr 150514C o długości 817 mb położonej na działce nr 4/74, 4/78, 4/80,4/77 w miejscowości Giebnia gm. Pakość, ponieważ cena oferty, która została wybrana jako najkorzystniejsza przekracza kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wskazać ponadto należy, że Zamawiający nie może tej kwoty zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty.  

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)