Przetargi rozstrzygnięte z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej nr 150426C Kościelec- Węgierce

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIO.271.1.1.2020.MG
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 11 maja 2020  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG spółka z o.o., ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław, za cenę: 1 227 540,00 zł 

zamówienie na:

Informacja w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego dane dotyczące nieruchomości gruntowej, położonej w m. Giebnia gm. Pakość – przeznaczonej do sprzedaży oraz nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Rynek, Inowrocławskiej, Topolowej oraz Fabrycznej (obręb Rybitwy), a także w m. Łącko gm. Pakość – przeznaczonych do wydzierżawienia.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
nr sprawy: KIO.6840.12.3.2020.N.F.-B.
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 22 kwietnia 2020  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 23 kwietnia 2020 r. Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.  

zamówienie na:

Informacja w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego dane dotyczące nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Szkolnej oraz ul. Fabrycznej (obręb Rybitwy) a także w m. Ludkowo i Giebnia gm. Pakość – przeznaczonych do wydzierżawienia.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
nr sprawy: KIO.6845.3.2.2020.N.F.-B.
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 27 lutego 2020  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 28 lutego 2020 r. Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.  

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Mikołaja, oznaczonych jako dz. nr 419/1 i 419/2, stanowiących własność Gminy Pakość

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: II publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.9.1.2020.N.F.-B.
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 18 lutego 2020  09:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono nabywcę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Pakość, położonych w Pakości przy ul. Mikołaja - dz. nr 419/1 oraz 419/2  

zamówienie na:

Informacja w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego dane dotyczące nieruchomości lokalowej, położonej przy ul. Dworcowej 3/1 w Pakości- przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy, pomieszczenia składowego, położonego przy ul. Szkolnej- przeznaczonego do wydzierżawienia

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
nr sprawy: KIO.7125.5.5.2019.MM
wartość: -------------------------
termin składania ofert: 7 stycznia 2020  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 8 stycznia 2020 r. Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.  

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Barcińskiej, oznaczonych jako dz. nr 33/3 i 33/5, stanowiących własność Gminy Pakość

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: II publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.23.13.2019.N.F.-B.
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 2 stycznia 2020  09:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono nabywcę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność gminy Pakość, położonych w Pakości przy ul. Barcińska - dz. nr 33/3 oraz 33/5 

Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)