zamówienie na:

Informacja dot. wykazu zawierającego nieruchomość lokalową, położoną przy ul. Szkolnej 57 w Pakości, przeznaczoną na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Sprzedaż nieruchomosci lokalowej w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
nr sprawy:
wartość: ----------------------------------
termin składania ofert: 22 listopada 2007
wynik postępowania: Wykaz zawierający nieruchomość lokalową nr 3, stanowiącą własność Gminy Pakość, położoną w budynku wielorodzinnym nr 57 przy ul. Szkolnej 57 w Pakości, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, podany do publicznej wiadomości w dniu 31.10.2007r. został zdjęty z tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pakości w dniu 22 listopada 2007r. - brak oświadczenia w oznaczonym terminie ze strony głównego najemcy przedmiotowego lokalu, dotyczącego skorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia lokalu w drodze bezprzetargowej oraz przyjęcia zaproponowanych przez Sprzedawcę warunków sprzedaży w piśmie z dnia 31.10.2007r. w myśl art. 34 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).  
metryczka


Opublikował: Joanna Zemełka (31 października 2007, 11:34:09)

Ostatnia zmiana: Joanna Zemełka (7 grudnia 2007, 15:00:49)
Zmieniono: informacja dot. wykazu nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1609