zamówienie na:

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do nieruchomości gruntowych oznaczonych geodezyjnie odpowiednio: działka nr 3/101 o pow. 0,0797 ha, KW nr 35638, położona w Pakości, obręb 4, Ba - tereny przemysłowe; działka nr 3/179 o pow. 0,1937 ha, KW nr 35638, położona w Pakości przy ul. Inowrocławskiej, Ba - tereny przemysłowe.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy:
wartość: ----------------------
termin składania ofert: 9 listopada 2007
wynik postępowania: Zgodnie z przepisami art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu, nie wpłacając uprzednio wadium. 
OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 37 ust. 1 oraz art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108) oraz uchwały nr XXV/163/97 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 kwietnia 1997r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa wieczystego użytkowania działek na terenie miasta Pakość po byłym "Linum".

Burmistrz Pakości
ogłasza w dniu 08 października 2007r.
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do nieruchomości gruntowych oznaczonych geodezyjnie odpowiednio:
- działka nr 3/101 o pow. 0,0797 ha, KW nr 35638, położona w Pakości, obręb 4, Ba - tereny przemysłowe;
- działka nr 3/179 o pow. 0,1937 ha, KW nr 35638, położona w Pakości przy ul. Inowrocławskiej, Ba - tereny przemysłowe.

cena wywoławcza wynosi brutto odpowiednio: 30.020,00 PLN - dz. nr 3/101; 37.210,00 PLN - dz. nr 3/179.

· Nieruchomości jako przedmiot prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość, będące przedmiotem przetargu nie są obciążone ani też nie stanowią przedmiotu zobowiązań.

· Przetarg odbędzie się w dniu 09 listopada 2007 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, I piętro -pok. Nr 17.

· Ostateczna cena prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do działki nr 3/101 o pow. 0,0797ha oraz działki nr 3/179 o pow. 0,1937ha zostanie ustalona w przetargu.

· Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości: 6.000,00 PLN - dz. nr 3/101 oraz 7.440,00 PLN - dz. nr 3/179 do dnia 05 listopada 2007r. do godz. 14.00 - gotówką do kasy Urzędu Miejskiego lub przelewem (decyduje data wpłaty wadium) na konto Urzędu nr 50 8170 1034 0000 0303 2000 0040 w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski Oddział w Pakości;

· Nabycie przedmiotowej nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji;

· Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy, wadium przechodzi na rzecz Sprzedającego;

· Osoby, które przetargu nie wygrały otrzymają zwrot wpłaconego wadium niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż w terminie do 3 dni od zamknięcia przetargu w kasie Urzędu lub przelewem na koszt uczestnika przetargu;

·Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu lub telefonicznie pod nr (052) 566 60 89;
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm), z uzasadnionych przyczyn przetarg może zostać odwołany.Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Joanna Zemełka (8 października 2007, 07:54:31)

Ostatnia zmiana: Joanna Zemełka (9 listopada 2007, 12:49:35)
Zmieniono: wynik przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1895