zamówienie na:

Realizację zadania pn. Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Pakości w stulecie istnienia szkoły

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: negocjacje bez ogłoszenia
nr sprawy:
wartość: poniżej kwot progowych - art. 11 ust. 8 uPzp
termin składania ofert: 4 lipca 2007
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego, w trybie negocjacji bez ogłoszenia, postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Pakości w stulecie istnienia szkoły”, wybrano ofertę złożoną przez konsorcjum, w skład którego wchodzą: PPHU EVENTUS Arkadiusz Kalinski, z siedzibą przy ul. Orłowskiej 62, 88-100 Inowrocław; ZAKŁAD INSTALACJI BUDOWLANYCH Marian Kalinski, z siedzibą przy ul. Norwida 38, 88-100 Inowrocław oraz P.W.MEGAOM – BIS Krzysztof Wiśniewski, z siedzibą przy ul. Kusocińskiego 19/67, 88-100 Inowrocław. Wykonawca złożył najkorzystniejszą cenowo ofertę, uzyskując 100 punktów, w jedynym kryterium, którym była cena. Ponadto oferta złożona przez PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO – USŁUGOWE „MEGA” Krzysztof Krzesiński, 88-100 Inowrocław, ul. Cicha 15A, uzyskała w trakcie oceny 97,53 punkty. Z uwagi na powyższe umowa z wykonawcą zostanie zawarta z zachowaniem przepisów art. 94 w/w ustawy. Umowę zawarto w dniu 24 lipca 2007r. 

INFORMACJA
o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Pakości w stulecie istnienia szkoły”.

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego, w trybie negocjacji bez ogłoszenia, postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Pakości w stulecie istnienia szkoły”, wybrano ofertę złożoną przez konsorcjum, w skład którego wchodzą: PPHU EVENTUS Arkadiusz Kalinski, z siedzibą przy ul. Orłowskiej 62, 88-100 Inowrocław; ZAKŁAD INSTALACJI BUDOWLANYCH Marian Kalinski, z siedzibą przy ul. Norwida 38, 88-100 Inowrocław oraz P.W.MEGAOM – BIS Krzysztof Wiśniewski, z siedzibą przy ul. Kusocińskiego 19/67, 88-100 Inowrocław. Wykonawca złożył najkorzystniejszą cenowo ofertę, uzyskując 100 punktów, w jedynym kryterium, którym była cena. Ponadto oferta złożona przez PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO – USŁUGOWE „MEGA” Krzysztof Krzesiński, 88-100 Inowrocław, ul. Cicha 15A, uzyskała w trakcie oceny 97,53 punkty.
Z uwagi na powyższe umowa z wykonawcą zostanie zawarta z zachowaniem przepisów art. 94 w/w ustawy.

metryczka


Opublikował: Joanna Zemełka (5 lipca 2007, 14:05:18)

Ostatnia zmiana: Joanna Zemełka (25 lipca 2007, 13:01:05)
Zmieniono: data zawarcia umowy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2229