zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości lokalowych, stanowiących własność Gminy Pakość, położonych w budynku nr 12 d przy ul. Inowrocławskiej w Pakości

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy:
wartość: ----------------------------------
termin składania ofert: 28 czerwca 2007  10:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego przetargu na sprzedaż nieruchomości lokalowych, stanowiących własność Gminy Pakość, położonych w budynku nr 12 d przy ul. Inowrocławskiej w Pakości, została sprzedana nieruchomość lokalowa nr 12, położona na I piętrze o pow. 61,41 m2. Nabywcą lokalu zostało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KARABELA Sp. z o.o. z Tarnobrzegu. 
OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 2 oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108), uchwały Nr IV/31/2007 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 12 lutego 2007r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych, znajdujących się w budynku nr 12 d, położonym przy ul. Inowrocławskiej w Pakości, stanowiących własność Gminy Pakość

Burmistrz Pakości
ogłasza w dniu 24 maja 2007r.

II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

- nieruchomości lokalowych, stanowiących własność Gminy Pakość, położonych w budynku nr 12 d przy ul. Inowrocławskiej w Pakości, na działce nr 3/177 o powierzchni 0,1823 ha, zapisanej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych w księdze wieczystej nr KW 29791- grunt pod budynkiem stanowi własność Skarbu Państwa i pozostaje w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość:

a) nieruchomość lokalowa nr 7, położona na parterze, składająca się z 1 pokoju, p. pokoju, kuchni, łazienki z wc o łącznej powierzchni użytkowej 29,71 m2. W skład nabywanej nieruchomości wchodzi udział we współwłasności części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu w wysokości 2971/64323 oraz udział we współużytkowaniu wieczystym w działce nr 3/177 w takiej samej wysokości.
Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej brutto – 28 963,00 zł
w tym: grunt wysokości: 1 675,00 zl ( + VAT 22 %)
wadium w wysokości: 2900,00 zł
b) nieruchomość lokalowa nr 8, położona na parterze, składająca się z 1 pokoju, p. pokoju, kuchni, łazienki z wc o łącznej powierzchni użytkowej 38,04 m2. W skład nabywanej nieruchomości wchodzi udział we współwłasności części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu w wysokości 3804/64323 oraz udział we współużytkowaniu wieczystym w działce nr 3/177 w takiej samej wysokości.
Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej brutto – 37 088,00 zł
w tym: grunt w wysokości: 2149,00 zl ( + VAT 22 %)
wadium w wysokości: 3700,00 zł
c) nieruchomość lokalowa nr 10, położona na I piętrze, składająca się z 1 pokoju, p. pokoju, kuchni, łazienki z wc o łącznej powierzchni użytkowej 30,42 m2. W skład nabywanej nieruchomości wchodzi udział we współwłasności części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu w wysokości 3042/64323 oraz udział we współużytkowaniu wieczystym w działce nr 3/177, w takiej samej wysokości.
Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej brutto – 30 781,00 zł
w tym: grunt w wysokości: 1722,00 zl ( + VAT 22 %)
wadium w wysokości: 3100,00 zł
d) nieruchomość lokalowa nr 11 położona na I piętrze, składająca się z 1 pokoju, p. pokoju, kuchni, łazienki z wc o łącznej powierzchni użytkowej 37,81 m2. W skład nabywanej nieruchomości wchodzi udział we współwłasności części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu w wysokości 3781/64323 oraz udział we współużytkowaniu wieczystym w działce nr 3/177, w takiej samej wysokości.
Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej brutto – 38 266,00 zł
w tym: grunt w wysokości: 2149,00 zl ( + VAT 22 %)
wadium w wysokości: 3800,00 zł
e) nieruchomość lokalowa nr 12 położona na I piętrze, składająca się z 2 pokoi, p. pokoju, kuchni, garderoby i łazienki z wc o łącznej powierzchni użytkowej 61,41 m2. W skład nabywanej nieruchomości wchodzi udział we współwłasności części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu w wysokości 6141/64323 oraz udział we współużytkowaniu wieczystym w działce nr 3/177, w takiej samej wysokości.
Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej brutto – 64 899,00 zł
w tym: grunt w wysokości: 3 477,00 zl ( + VAT 22 %)
wadium w wysokości: 6500,00 zł
f) nieruchomość lokalowa nr 13 położona na II piętrze, składająca się z 1 pokoju, p. pokoju, kuchni, łazienki z wc o łącznej powierzchni użytkowej 30,71 m2. W skład nabywanej nieruchomości wchodzi udział we współwłasności części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu w wysokości 3071/64323 oraz udział we współużytkowaniu wieczystym w działce nr 3/177, w takiej samej wysokości.
Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej brutto – 30 510,00 zł
w tym: grunt w wysokości: 1 737,00 zl ( + VAT 22 %)
wadium w wysokości: 3100,00 zł
g) nieruchomość lokalowa nr 14 położona na II piętrze, składająca się z 1 pokoju, p. pokoju, kuchni, łazienki z wc o łącznej powierzchni użytkowej 37,81 m2. W skład nabywanej nieruchomości wchodzi udział we współwłasności części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu w wysokości 3781/64323 oraz udział we współużytkowaniu wieczystym w działce nr 3/177, w takiej samej wysokości.
Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej brutto– 37575,00 zł
w tym: grunt w wysokości: 2149,00 zl ( + VAT 22 %)
wadium w wysokości: 3800,00 zł

  1. Przetarg odbędzie się 28 czerwca 2007 r. o godz. 10 00 w Urzędzie Miejskim w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, I piętro - pok. Nr 17.
  2. Ostateczna cena przedmiotowych nieruchomości zostanie ustalona w przetargu.
  3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie w/w wadium do dnia 25 czerwca 2007r. do godz. 1400 - gotówką do kasy Urzędu Miejskiego lub przelewem (decyduje data wpływu wadium) na konto Urzędu nr 50817010340000030320000040 w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski Oddział w Pakości.
  4. Nabycie przedmiotowych nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
  5. Przedmiotowe nieruchomości nie są obciążone.
  6. Brak jest informacji o zobowiązaniach, których przedmiotem są powyższe nieruchomości.
  7. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy, wadium przechodzi na rzecz Sprzedającego.
  8. Osoby, które przetargu nie wygrały otrzymają zwrot wpłaconego wadium niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż w terminie do 3 dni od zamknięcia przetargu w kasie Urzędu lub przelewem na koszt uczestnika przetargu.
  9. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu lub telefonicznie pod nr (052) 566 60 89.
  10. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm), z uzasadnionych przyczyn przetarg może zostać odwołany.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (24 maja 2007, 09:05:31)

Ostatnia zmiana: Joanna Zemełka (30 czerwca 2007, 16:32:40)
Zmieniono: wynik przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2250