zamówienie na:

Sprzedaż działki nr 76/19 o pow. 1972 m2 oraz działki nr 76/20 o pow. 2165 m2, KW nr 22812, położonych w miejscowości Łącko, gm. Pakość.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy:
wartość: ----------------------------------
termin składania ofert: 31 maja 2007  10:00
wynik postępowania: Na podstawie przepisów art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm) przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na fakt, iż nikt nie wpłacił wymaganego wadium i w konsekwencji nie przystąpił do przetargu. 
OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 37 ust. 1 oraz art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108) oraz uchwały nr XVIII/115/2000 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 września 2000r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży gruntów mienia komunalnego.

Burmistrz Pakości

ogłasza w dniu 19 kwietnia 2007r.
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

działki nr 76/19 o pow. 1972 m2 oraz działki nr 76/20 o pow. 2165 m2, KW nr 22812, położonych w miejscowości Łącko, gm. Pakość.

cena wywoławcza wynosi odpowiednio brutto: 40.500,00 PLN - dz. nr 76/19 oraz 44.500,00 PLN - dz. nr 76/20.

· Nieruchomości, będące przedmiotem przetargu nie są obciążone, ani też nie stanowią przedmiotu zobowiązań.

· Przetarg odbędzie się w dniu 31 maja 2007 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, I piętro -pok. Nr 17.

· Ostateczna cena nabycia działki nr 76/19 o pow. 1972 m2 oraz działki nr 76/20 o pow. 2165 m2, KW nr 22812, zostanie ustalona w przetargu.

· Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości: 4.050,00 PLN - dz. nr 76/19 oraz 4.450,00 PLN - dz. nr 76/20, do dnia 25 maja 2007r. do godz. 14.00 - gotówką do kasy Urzędu Miejskiego lub przelewem (decyduje data wpłaty wadium) na konto Urzędu nr 50 8170 1034 0000 0303 2000 0040 w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski Oddział w Pakości;

· Nabycie przedmiotowych nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji;

· Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy, wadium przechodzi na rzecz Sprzedającego;

· Osoby, które przetargu nie wygrały otrzymają zwrot wpłaconego wadium niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż w terminie do 3 dni od zamknięcia przetargu w kasie Urzędu lub przelewem na koszt uczestnika przetargu;

· Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie tut. urzędu lub telefonicznie pod nr (052) 566 60 89;

· Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm), z uzasadnionych przyczyn przetarg może zostać odwołany.Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Joanna Zemełka (19 kwietnia 2007, 10:07:10)

Ostatnia zmiana: Joanna Zemełka (3 czerwca 2007, 17:56:39)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1941