zamówienie na:

Sprzedaż nieruchomości lokalowych, położonych w Pakości przy ul. Inowrocławskiej 12 d oraz niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w m. Dziarnowo, gm. Pakość, stanowiących własność Gminy Pakość.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy:
wartość: ----------------------------------
termin składania ofert: 16 kwietnia 2007
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego w dniu 16 kwietnia 2007r. I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowych, położonych w Pakości przy ul. Inowrocławskiej 12 d oraz niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w m. Dziarnowo, gm. Pakość, stanowiących własność Gminy Pakość, wyłoniono nabywcę lokalu nr 9 (parter), którym zostali Karolina i Marek Kacprzak z Inowrocławia. Przetarg pozostałych lokali oraz nieruchomości gruntowej był bezskuteczny. 
OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 2 oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108), uchwały Nr IV/31/2007 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 12 lutego 2007r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych, znajdujących się w budynku nr 12 d, położonym przy ul. Inowrocławskiej w Pakości, stanowiących własność Gminy Pakość oraz uchwały Nr IV/27/2007 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w m. Dziarnowo, gm. Pakość

Burmistrz Pakości
ogłasza w dniu 08 marca 2007r.

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

- nieruchomości lokalowych, stanowiących własność Gminy Pakość, położonych w budynku nr 12 d przy ul. Inowrocławskiej w Pakości, na działce nr 3/177 o powierzchni 0,1823 ha, zapisanej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych w księdze wieczystej nr KW 29791- grunt pod budynkiem stanowi własność Skarbu Państwa i pozostaje w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość:

a) nieruchomość lokalowa nr 7, położona na parterze, składająca się z 1 pokoju, p. pokoju, kuchni, łazienki z wc o łącznej powierzchni użytkowej 29,71 m2. W skład nabywanej nieruchomości wchodzi udział we współwłasności części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu w wysokości 2971/64323 oraz udział we współużytkowaniu wieczystym w działce nr 3/177 w takiej samej wysokości.
Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej – 29 392,00 zł
w tym: grunt wysokości: 1 677,00 zl ( + VAT 22 %)
wadium w wysokości: 5 800,00 zł

b) nieruchomość lokalowa nr 8, położona na parterze, składająca się z 1 pokoju, p. pokoju, kuchni, łazienki z wc o łącznej powierzchni użytkowej 38,04 m2. W skład nabywanej nieruchomości wchodzi udział we współwłasności części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu w wysokości 3804/64323 oraz udział we współużytkowaniu wieczystym w działce nr 3/177 w takiej samej wysokości.
Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej – 37 525,00 zł
w tym: grunt w wysokości: 2151,00 zl ( + VAT 22 %)
wadium w wysokości: 7500,00 zł

c) nieruchomość lokalowa nr 9, położona na parterze, składająca się z 2 pokoi, p. pokoju, kuchni, garderoby, łazienki z wc o łącznej powierzchni użytkowej 61,88 m2. W skład nabywanej nieruchomości wchodzi udział we współwłasności części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu w wysokości 6188/64323 oraz udział we współużytkowaniu wieczystym w działce nr 3/177, w takiej samej wysokości.
Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej – 63 579,00 zł
w tym: grunt w wysokości: 3 508,00 zl ( + VAT 22 %)
wadium w wysokości: 12 700,00 zł

d) nieruchomość lokalowa nr 10, położona na I piętrze, składająca się z 1 pokoju, p. pokoju, kuchni, łazienki z wc o łącznej powierzchni użytkowej 30,42 m2. W skład nabywanej nieruchomości wchodzi udział we współwłasności części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu w wysokości 3042/64323 oraz udział we współużytkowaniu wieczystym w działce nr 3/177, w takiej samej wysokości.
Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej – 31 212,00 zł
w tym: grunt w wysokości: 1724,00 zl ( + VAT 22 %)
wadium w wysokości: 6200,00 zł

e) nieruchomość lokalowa nr 11 położona na I piętrze, składająca się z 1 pokoju, p. pokoju, kuchni, łazienki z wc o łącznej powierzchni użytkowej 37,81 m2. W skład nabywanej nieruchomości wchodzi udział we współwłasności części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu w wysokości 3781/64323 oraz udział we współużytkowaniu wieczystym w działce nr 3/177, w takiej samej wysokości.
Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej – 38 705,00 zł
w tym: grunt w wysokości: 2151,00 zl ( + VAT 22 %)
wadium w wysokości: 7 700,00 zł

f) nieruchomość lokalowa nr 12 położona na I piętrze, składająca się z 2 pokoi, p. pokoju, kuchni, garderoby i łazienki z wc o łącznej powierzchni użytkowej 61,41 m2. W skład nabywanej nieruchomości wchodzi udział we współwłasności części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu w wysokości 6141/64323 oraz udział we współużytkowaniu wieczystym w działce nr 3/177, w takiej samej wysokości.
Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej – 65 364,00 zł
w tym: grunt w wysokości: 3 480,00 zl ( + VAT 22 %)
wadium w wysokości: 13 000,00 zł

g) nieruchomość lokalowa nr 13 położona na II piętrze, składająca się z 1 pokoju, p. pokoju, kuchni, łazienki z wc o łącznej powierzchni użytkowej 30,71 m2. W skład nabywanej nieruchomości wchodzi udział we współwłasności części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu w wysokości 3071/64323 oraz udział we współużytkowaniu wieczystym w działce nr 3/177, w takiej samej wysokości.
Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej – 30 941,00 zł
w tym: grunt w wysokości: 1 739,00 zl ( + VAT 22 %)
wadium w wysokości: 6 100,00 zł

h) nieruchomość lokalowa nr 14 położona na II piętrze, składająca się z 1 pokoju, p. pokoju, kuchni, łazienki z wc o łącznej powierzchni użytkowej 37,81 m2. W skład nabywanej nieruchomości wchodzi udział we współwłasności części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu w wysokości 3781/64323 oraz udział we współużytkowaniu wieczystym w działce nr 3/177, w takiej samej wysokości.
Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej – 38 012,00 zł
w tym: grunt w wysokości: 2151,00 zl ( + VAT 22 %)
wadium w wysokości: 7 600,00 zł

- niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w m. Dziarnowo, gm. Pakość, stanowiącej własność Gminy Pakość, nr działki 34/93 o powierzchni 1750 m2, zapisanej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych w księdze wieczystej nr 36997.
Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej – 19 980,00 zł
wadium w wysokości: 2 000,00 zł

1.Przetarg odbędzie się 16 kwietnia 2007 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, I piętro - pok. Nr 17.

2.Ostateczna cena przedmiotowych nieruchomości zostanie ustalona w przetargu.

3.Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie w/w wadium do dnia
11 kwietnia 2007r. do godz. 14.00 - gotówką do kasy Urzędu Miejskiego lub przelewem (decyduje data wpływu wadium) na konto Urzędu nr 50817010340000030320000040 w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski Oddział w Pakości.

4.Nabycie przedmiotowych nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

5.Przedmiotowe nieruchomości nie są obciążone.

6.Brak jest informacji o zobowiązaniach, których przedmiotem są powyższe nieruchomości.

7.Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy, wadium przechodzi na rzecz Sprzedającego.

8.Osoby, które przetargu nie wygrały otrzymają zwrot wpłaconego wadium niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż w terminie do 3 dni od zamknięcia przetargu w kasie Urzędu lub przelewem na koszt uczestnika przetargu.

9.Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu lub telefonicznie pod nr (052) 566 60 89.

10.Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm), z uzasadnionych przyczyn przetarg może zostać odwołany.

Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal


metryczka


Opublikował: Joanna Zemełka (8 marca 2007, 13:43:28)

Ostatnia zmiana: Joanna Zemełka (18 kwietnia 2007, 07:39:57)
Zmieniono: wynik przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2256