zamówienie na:

modernizację drogi gminnej, dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami: Rybitwy - Tuczno

zamawiający: Urząd Miejski w Pakości
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Poniżej 60 000 Euro
termin składania ofert: 4 lipca 2005
wynik postępowania: Postępowanie przetargowe wygrało Przedsiębiorstwo Drogi i Mosty Henryk Boczek z Inowrocławia 
Urząd Miejski w Pakości ogłasza przetarg nieograniczony na modernizację drogi gminnej, dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami: Rybitwy - Tuczno.

 1. Zamawiający:
  Urząd Miejski w Pakości
  ul. Rynek 4
  88-170 Pakość

 2. Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
  Bogusław Kawka, pok. 13 (I piętro), tel. (052) 566 60 85

 3. Warunki uzyskania dokumentacji wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia:
  Na pisemny wniosek.
  Cena za dokumentację - 20 zł - w przypadku osobistego odbioru,
  natomiast za pośrednictwem poczty - 25 zł.

  Dokumentację można uzyskać u Zamawiającego w pok. nr 18, po okazaniu dowodu wpłaty wraz z wnioskiem lub za zaliczeniem pocztowym.

 4. Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości poniżej 60.000 euro jest remont nawierzchni drogi gminnej nr 150401C położonej na działce ewidencyjnej nr 27 we wsi Rybitwy o długości 1,00 km oraz drogi położonej na działkach ewidencyjnych nr 75/1 i 75/2 we wsi Łącko o dł. 1,425 km.

 5. Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw:
  Rybitwy oraz Łącko, gm. Pakość

 6. Wartość zamówienia:
  Poniżej 60 000 Euro

 7. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
  Od dnia podpisania umowy do dnia 30 września 2005 r.

 8. Wymagane wadium:
  Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

 9. Kryteria oceny ofert:
  1. Cena - 100%
  2. Wykonawca udzieli 2-letniej gwarancji na wykonane roboty drogowe.

 10. Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień:
  Dostępne do 04.07.2005 r.

 11. Termin i miejsce składania ofert:
  04.07.2005 r. godz. 11:00 Urząd Miejski w Pakości - sekretariat (parter)

 12. Termin związania ofertą:
  30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

 13. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert:
  04.07.2005 r. godz. 11:15 Urząd Miejski w Pakości pok. 18 (I piętro)

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (16 czerwca 2005, 13:18:10)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (13 lipca 2005, 14:44:35)
Zmieniono: Wprowadzenie wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2287