zamówienie na:

Informacja w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego dane dotyczące nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Radłowskiej i w m. Mielno gm. Pakość – przeznaczonych do sprzedaży oraz nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Jankowskiej a także w m. Kościelec gm. Pakość – przeznaczonych do wydzierżawienia.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
nr sprawy: KIO.6840.8.4.2020.N.F.-B.
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 5 listopada 2020  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 6 listopada 2020 r. Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.  
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.); uchwały Nr XII/122/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Radłowskiej, oznaczonej jako dz. 53/1, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość; uchwały Nr XIII/131/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w m. Mielno gm. Pakość, oznaczonej jako dz. 13/13, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość; uchwały Nr XIII/132/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w m. Mielno gm. Pakość, oznaczonej jako dz. 13/16, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość; uchwały Nr XVIII/167/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie, na okres dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Jankowskiej, oznaczonych jako dz. nr 315 oraz dz. nr 330, stanowiących własność Gminy Pakość; uchwały Nr XVIII/166/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie, na okres dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości gruntowej, położonej w m. Kościelec gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 103/3, stanowiącej własność Gminy Pakość oraz zarządzenia Nr 227/2017 Burmistrza Pakości z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę lub najem nieruchomości gruntowych stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Pakość oraz ustalenia zasad wydzierżawiania lub najmu tych nieruchomości

Burmistrz Pakości

Informuje, że w dniu 15 października 2020 r. wywieszono na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pakości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia, zawierający:
  • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 53/1 o pow. ca 0,0029 ha, KW nr BY1I/00023371/2, Bi – inne tereny zabudowane, położoną przy ul. Radłowskiej w Pakości, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu;
  • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 13/13 o pow. ca 0,1700 ha, KW nr BY1I/00023183/7, B – tereny mieszkaniowe, położoną w m. Mielno gm. Pakość, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu;
  • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 13/16 o pow. ca 0,1600 ha, KW nr BY1I/00023183/7, B – tereny mieszkaniowe, położoną w m. Mielno gm. Pakość, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu;
  • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 315 w części o pow. 0,0300 ha (pow. ca 0,3561 ha), KW nr BY1I/00025256/4, RV, ŁIV i VI – grunty orne klasy V oraz łąki trwałe klasy IV i VI, położoną w Pakości przy ul. Jankowskiej, przeznaczoną w powyższej części do wydzierżawienia na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, na okres 10 lat;
  • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 330 w części o pow. 0,0215 ha (pow. ca 0,0992 ha), KW nr BY1I/00025923/1, RV, ŁIV i VI – grunty orne klasy V oraz łąki trwałe klasy IV i VI, położoną w Pakości przy ul. Jankowskiej, przeznaczoną w powyższej części do wydzierżawienia na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, na okres 10 lat;
  • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 103/3, w części o pow. 0,0320 ha (pow. ca 0,5195 ha), KW nr BY1I/00069484/1, Bi, Bz, N – inne tereny zabudowane, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe oraz nieużytki, położoną w m. Kościelec gm. Pakości, zabudowaną pawilonem handlowym, przeznaczoną w powyższej części do wydzierżawienia, na okres 10 lat.
Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Burmistrz Pakości

Zygmunt Groń

metryczka


Opublikował: Natalia Flinik-Baranowska (15 października 2020, 10:51:43)

Ostatnia zmiana: Natalia Flinik-Baranowska (6 listopada 2020, 07:54:58)
Zmieniono: Informacja o zdjęciu wykazu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 181