zamówienie na:

Przebudowę swietlicy gminnej na budynek mieszkalny - socjalny w miejscowości Węgierce, gm. Pakość.

zamawiający: Urząd Miejski w Pakości
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Poniżej 60 000 Euro
termin składania ofert: 17 czerwca 2005
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Usług Gminnych, ul. Inowrocławska 12, 88-170 Pakość. 
Urząd Miejski w Pakości ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę swietlicy gminnej na budynek mieszkalny - socjalny w miejscowości Węgierce, gm. Pakość.

 1. Zamawiający:
  Urząd Miejski w Pakości
  ul. Rynek 4
  88-170 Pakość

 2. Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
  Marek Żelazny, pok. 12 (I piętro), tel. (052) 566 60 90

 3. Warunki uzyskania dokumentacji wraz z specyfikacją istotnych warunków zamówienia:
  Na pisemny wniosek.
  Cena za dokumentację - 50 zł - w przypadaku osobistego odbioru, natomiast za pośrednictwem poczty - 55 zł.

 4. Dokumentację można uzyskać u Zamawiającego w pok. nr 18, po okazaniu dowodu wpłaty wraz z wnioskiem lub za zaliczeniem pocztowym.

 5. Opis przedmiotu zamówienia:
  Planowana przebudowa polega na utworzeniu tzw. mieszkań socjalnych rotacyjnych. Zaprojektowano pięć mieszkań w tym: jedno mieszkanie- dwa pokoje z kuchnią oraz cztery mieszkania - pokój z kuchnią. W hollu głównym utworzono dwa pomieszczenia sanitarne - W.C. + umywalka.
  W projekcie uwzględniono dostępność zarówno mieszkań jak i urządzeń sanitarnych dla osób niepełnosprawnych. Dla nich zaprojektowano również w szczycie budynku windę, ze względu na konieczność pokonywania wysokości z terenu na parter o wys. 1,62 m.
  W piwnicy zachowano kotłownię z oddzielonym zewnętrznym wejściem, a pozostałą powierzchnię podpiwniczoną wykorzystano na pralnię i skrytki lokatorskie.

 6. Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw:
  Węgierce, gm. Pakość

 7. Wartość zamówienia:
  Poniżej 60 000 Euro

 8. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
  Od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2005 r.

 9. Wymagane wadium:
  Wadium w wysokości 3.500,00 zł należy wnieść do dnia otwarcia ofert, tj. do 17 czerwca 2005r.

 10. Kryteria oceny ofert:
  1. Cena - 100%
  2. Wykonawca udzieli 5-letniej gwarancji na wykonane roboty budowlane.

 11. Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień:
  Dostępne do 17.06.2005 r.

 12. Termin i miejsce składania ofert:
  17.06.2005 r. godz. 11:00 Urząd Miejski w Pakości - sekretariat (parter)

 13. Termin związania ofertą:
  30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

 14. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert:
  17.06.2005 r. godz. 11:15 Urząd Miejski w Pakości pok. 18 (I piętro)

metryczka


Opublikował: Joanna Zemełka (1 czerwca 2005, 13:19:57)

Ostatnia zmiana: Joanna Zemełka (4 lipca 2005, 11:55:44)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2082