zamówienie na:

Informacja w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego dane dotyczące nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Inowrocławskiej i w obrębie 4 – przeznaczonych do sprzedaży oraz nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Inowrocławskiej, ul. Radłowskiej, ul. Błonie, ul. Fabrycznej (obręb Rybitwy), ul. Nadnoteckiej, ul. Jankowskiej a także w m. Giebnia gm. Pakość – przeznaczonych do wydzierżawienia.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
nr sprawy: KIO.6840.7.5.2020.N.F.-B.
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 9 lipca 2020  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 10 lipca 2020 r. Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.  
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.); uchwały nr XXV/163/97 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 kwietnia 1997 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży prawa wieczystego użytkowania działek na terenie miasta Pakość po byłym „Linum”; uchwały nr XIV/132/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 3/48, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Pakości Obr. 4; uchwały nr XIV/133/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 3/86, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Pakości Obr. 4; uchwały nr XV/144/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie, na okres dłuższy niż 3 lata, nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Inowrocławskiej, oznaczonej jako dz. nr 3/200, stanowiącej własność skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość; uchwały nr XV/145/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie, na okres dłuższy niż 3 lata, nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Radłowskiej, oznaczonej jako dz. nr 26/12, stanowiącej własność Gminy Pakość; uchwały nr XV/146/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie, na okres dłuższy niż 3 lata, nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Błonie, oznaczonych jako dz. nr 83/12 oraz dz. nr 369/9, stanowiących własność Gminy Pakość oraz zarządzenia Nr 227/2017 Burmistrza Pakości z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę lub najem nieruchomości gruntowych stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Pakość oraz ustalenia zasad wydzierżawiania lub najmu tych nieruchomości

Burmistrz Pakości

Informuje, że w dniu 18 czerwca 2020 r. wywieszono na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pakości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia, zawierający:

 • nieruchomość gruntową, oznaczoną jako działka nr 3/161 o pow. ca 0,2444 ha, KW nr BY1I/00035638/9, Ba – tereny przemysłowe, położoną przy ul. Inowrocławskiej w Pakości, sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość, własność Skarbu Państwa, w drodze przetargu;
 • nieruchomość gruntową, oznaczoną jako działka nr 3/162 o pow. ca 1,5939 ha, KW nr BY1I/00035638/9, Ba – tereny przemysłowe, położoną przy ul. Inowrocławskiej w Pakości, sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość, własność Skarbu Państwa, w drodze przetargu;
 • nieruchomość gruntową, oznaczoną jako działka nr 3/48 o pow. ca 0,0207 ha, KW nr BY1I/00029791/4, dr – drogi (droga wewnętrzna), położoną w Pakości obr. 4, sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość, własność Skarbu Państwa, w drodze przetargu;
 • nieruchomość gruntową, oznaczoną jako działka nr 3/86 o pow. ca 0,0783 ha, KW nr BY1I/00035638/9, Ba – tereny przemysłowe, położoną w Pakości obr. 4, sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość, własność Skarbu Państwa, w drodze przetargu;
 • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 3/200 o pow. ca 0,1812 ha, KW nr BY1I/00035638/9, Ba – tereny przemysłowe, położoną przy ul. Inowrocławskiej w Pakości, przeznaczoną do wydzierżawienia pod plac manewrowy oraz na cele przemysłowo-składowe, na okres 10 lat;
 • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 26/12 o pow. ca 0,0691 ha, KW nr BY1I/00023175/8, Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, położoną przy ul. Radłowskiej w Pakości, przeznaczoną do wydzierżawienia na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, na okres 5 lat;
 • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 83/12 o pow. ca 0,0022 ha, KW nr BY1I/00050592/5, Bi – inne tereny zabudowane, położoną w Pakości przy ul. Błonie, przeznaczoną do wydzierżawienia na siedlisko po garaż, na okres 10 lat;
 • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 396/9 o pow. ca 0,0003 ha, KW nr BY1I/00002155/9, Bi – inne tereny zabudowane, położoną w Pakości przy ul. Błonie, przeznaczoną do wydzierżawienia na siedlisko po garaż, na okres 10 lat;
 • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 105/53 w części o pow. 0,0020 ha, (pow. ca 1,4040 ha), KW nr BY1I/00032396/9, B – tereny mieszkaniowe, położoną przy ul. Fabrycznej w Pakości (obręb Rybitwy), przeznaczoną w powyższej części do wydzierżawienia jako siedlisko pod garaż, na okres 3 lat;
 • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 218 w części o pow. 5,5 m2 (pow. ca 0,1525 ha), KW nr BY1I/00027468/7, dr – drogi, położoną przy ul. Nadnoteckiej w Pakości, przeznaczoną w powyższej części do wydzierżawienia pod schody wejściowe, na okres 3 lat;
 • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 315 w części o pow. 0,0300 ha (pow. ca 0,3561 ha), KW nr BY1I/00025256/4, RV, ŁIV i VI – grunty orne klasy V oraz łąki trwałe klasy IV i VI, położoną w Pakości przy ul. Jankowskiej, przeznaczoną w powyższej części do wydzierżawienia na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, na okres 3 lat;
 • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 330 w części o pow. 0,0215 ha (pow. ca 0,0992 ha), KW nr BY1I/00025923/1, RV, ŁIV i VI – grunty orne klasy V oraz łąki trwałe klasy IV i VI, położoną w Pakości przy ul. Jankowskiej, przeznaczoną w powyższej części do wydzierżawienia na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, na okres 3 lat;
 • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 39/4 o pow. ca 1,5660 ha, KW nr BY1I/00030774/9, N – nieużytki, położoną w m. Giebnia, gm. Pakość, przeznaczoną do wydzierżawienia na cele rolnicze, na okres 3 lat;
 • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 40/5 o pow. ca 0,9071 ha, KW nr BY1I/00030773/2, N – nieużytki, położoną w m. Giebnia, gm. Pakość, przeznaczoną do wydzierżawienia na cele rolnicze, na okres 3 lat;
 • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 41/6 w części o pow. 0,1680 ha (pow. ca 0,8814 ha), KW nr BY1I/00030773/2, N – nieużytki, położoną w m. Giebnia, gm. Pakość, przeznaczoną w powyższej części do wydzierżawienia na cele przemysłowo-składowe oraz plac manewrowy, na okres 3 lat.
Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
Burmistrz Pakości

Zygmunt Groń

metryczka


Opublikował: Natalia Flinik-Baranowska (18 czerwca 2020, 11:17:02)

Ostatnia zmiana: Natalia Flinik-Baranowska (10 lipca 2020, 09:15:55)
Zmieniono: Informacja o zdjęciu wykazu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 314