zamówienie na:

III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 3/148 o pow. 664 m kw

zamawiający: Burmistrz Pakości
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: ---
termin składania ofert: 12 lipca 2005
wynik postępowania: Postępowanie przetargowe wygrał Pan Tomczak Marek z Pakości 
O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603/ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108/ oraz uchwały Nr XVIII/128/04 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, położonej w Pakości przy ul. Inowrocławskiej, stanowiącej własność gminy Pakość

Burmistrz Pakości ogłasza:

III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w Pakości nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 3/148 o pow. 664 m kw., położonej w Pakości przy ul. Inowrocławskiej 18, zabudowanej budynkiem parterowym nie podpiwniczonym o pow. 46,97 m kw, składającym się z 2 pokoi, kuchni, spiżarni, ubikacji i korytarza, zapisanej w księdze wieczystej nr 26083.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 15.000, z podatku VAT zwolniona
wadium w wysokości 1.500 zł

  1. Przetarg odbędzie się w dniu 12 lipca 2005 r. o godz. 10:00, w Urzędzie Miejskim w Pakości ul. Rynek 4 , I piętro pok. nr 17,

  2. Ostateczna cena zostanie ustalona na przetargu.

  3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu w gotówce, do kasy Urzędu Miejskiego do godz. 13 lub przelewem / decyduje data wpływu wadium / na konto nr 50817010340000030320000040 w BS Pruszcz Pomorski Oddział w Pakości do dnia 7 lipca 2005 r.

    Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zgody Ministra Spraw Wewnętrznych.

  4. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

    Osoby, które przetargu nie wygrały otrzymają zwrot wpłaconego wadium niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż w terminie do 3 dni od zamknięcia, przetargu w kasie urzędu lub przelewem na koszt uczestnika przetargu.

  5. Szczegółowe informacje na powyższy temat uzyskać można w siedzibie Urzędu Miejskiego, lub telefonicznie pod nr 566 60 88 w godz. od 8 do 14 z wyjątkiem sobót.

  6. Z uzasadnionych przyczyn przetarg może zostać odwołany.


Burmistrz Pakości
 Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (31 maja 2005, 10:01:20)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (14 lipca 2005, 11:07:58)
Zmieniono: Wprowadzenie wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1667