zamówienie na:

Informacja w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego dane dotyczące nieruchomości gruntowej, położonej w m. Giebnia gm. Pakość – przeznaczonej do sprzedaży oraz nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Rynek, Inowrocławskiej, Topolowej oraz Fabrycznej (obręb Rybitwy), a także w m. Łącko gm. Pakość – przeznaczonych do wydzierżawienia.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
nr sprawy: KIO.6840.12.3.2020.N.F.-B.
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 22 kwietnia 2020  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 23 kwietnia 2020 r. Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.  
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), uchwały nr XI/101/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w m. Giebnia gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 27/5, stanowiącej własność Gminy Pakość oraz zarządzenia Nr 227/2017 Burmistrza Pakości z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę lub najem nieruchomości gruntowych stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Pakość oraz ustalenia zasad wydzierżawiania lub najmu tych nieruchomości

Burmistrz Pakości

Informuje, że w dniu 1 kwietnia 2020 r. wywieszono na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pakości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia, zawierający:
  • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 27/5 o pow. ca 18,3768 ha, KW nr BY1I/00037680/2, RIVa, IVb, V i W – grunty orne klasy IVa, IVb, V oraz grunty pod rowami, położoną w m. Giebnia gm. Pakość, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu;
  • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 158/1 w części o pow. 0,0100 ha, (pow. ca 0,0794 ha), KW nr BY1I/00011391/1, RV – grunty orne klasy V, położoną przy ul. Rynek w Pakości, przeznaczoną w powyższej części do wydzierżawienia na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, na okres 3 lat;
  • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 158/1 w części o pow. 0,0300 ha, (pow. ca 0,0794 ha), KW nr BY1I/00011391/1, RV – grunty orne klasy V, położoną przy ul. Rynek w Pakości, przeznaczoną w powyższej części do wydzierżawienia na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, na okres 3 lat;
  • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 2/2 o pow. ca 3,6304 ha, KW nr BY1I/00035638/9, Ba – tereny przemysłowe, położoną przy ul. Topolowej w Pakości, przeznaczoną do wydzierżawienia na cele rolnicze, na okres 3 lat;
  • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 2/3 w części o pow. 2,0294 ha, (pow. ca 2,1154 ha), KW nr BY1I/00035638/9, Ba – tereny przemysłowe, położoną przy ul. Inowrocławskiej w Pakości, przeznaczoną w powyższej części do wydzierżawienia na cele rolnicze, na okres 3 lat;
  • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 105/37, pow. ca 0,0039 ha, KW nr BY1I/00032396/9, Bi – inne tereny zabudowane, położoną przy ul. Fabrycznej w Pakości (obręb Rybitwy), przeznaczoną do wydzierżawienia jako siedlisko pod garaż, na okres 3 lat;
  • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 10/14 w części o pow. 0,0400 ha, (pow. ca 0,1670 ha), KW nr BY1I/00022812/9, dr – drogi, położoną w m. Łącko gm. Pakość, przeznaczoną do wydzierżawienia na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości bezpośrednio do niej przyległej, na okres 3 lat.
Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Burmistrz Pakości

Zygmunt Groń

metryczka


Opublikował: Natalia Flinik-Baranowska (1 kwietnia 2020, 12:38:19)

Ostatnia zmiana: Natalia Flinik-Baranowska (23 kwietnia 2020, 10:05:45)
Zmieniono: Informacja o zdjęciu wykazu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 345