zamówienie na:

Usługi transportowe

zamawiający: Urząd Miejski w Pakości
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Poniżej 60000 Euro
termin składania ofert: 28 kwietnia 2005
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożył Pan Ireneusz Reimus – właściciel Przedsiębiorstwa Usługowo – Transportowo – Budowlano – Komunalnego, ul. Różana 31, 88-170 Pakość 
Urząd Miejski w Pakości ogłasza przetarg nieograniczony na usługi transportowe na terenie miasta Pakość.
 1. Zamawiający:
  Urząd Miejski w Pakości
  ul. Rynek 4
  88-170 Pakość

 2. Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
  Marek Żelazny, pok. 12 (I piętro), tel. (052) 566 60 90

 3. Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
  Na pisemny wniosek

 4. Opis przedmiotu zamówienia:
  W związku z realizacją usług wykonywanych ciągnikiem rolniczym wraz z oprzyrządowaniem do realizacji robót na terenie miasta i gminy, obejmujących: transport, koszenie, podlewanie zieleni miejskiej, wykonywanie oprysków, orki, prace agregatem rolniczym, bronowanie i usług transportowych samochodem osobowym, przystosowanym do przewozu powyżej 5 osób, obejmujących: przewozy pracowników (m. in. wybory), wyjazdy służbowe (delegacje) oraz z uwagi na fakt, iż usługi będące przedmiotem zamówienia są powszechnie dostępne i posiadają określony standard jakościowy Urząd Miejski w Pakości działając na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) ogłasza przetarg nieograniczony na w/w zamówienia

 5. Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw:
  Miasto Pakość

 6. Wartość zamówienia:
  Poniżej 60 000 Euro

 7. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
  Od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2006 r.

 8. Wymagane wadium:
  Nie przewiduje się wniesienia wadium

 9. Kryteria oceny ofert:
  Cena oraz dodatkowe kryteria i ich wagi:

  Usługi ciągnikiem wraz z oprzyrządowaniem:
  1. Cena obejmować będzie:
  - stawkę motogodziny ciągnika wraz z oprzyrządowaniem - 40%
  2. Parametry techniczne:
  - rok produkcji ciągnika rolniczego - 20%

  Usługi samochodem osobowym:
  1. Cena obejmować będzie:
  - stawkę 1km/godz transportu samochodem - 30%
  2. Parametry techniczne:
  - rok produkcji samochodu - 10%

 10. Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień:
  Dostępne do 28.04.2005 r.

 11. Termin i miejsce składania ofert: 
  28.04.2005 r. godz. 11:00 Urząd Miejski w Pakości - sekretariat (parter)

 12. Termin związania ofertą:
  30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

 13. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert:
  28.04.2005 r. godz. 11:15 Urząd Miejski w Pakości pok. 18 (I piętro)

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (12 kwietnia 2005, 13:44:11)

Ostatnia zmiana: Joanna Zemełka (4 maja 2005, 13:17:44)
Zmieniono: wynik postępowania przetargowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3553