zamówienie na:

Informacja w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego dane dotyczące nieruchomości lokalowej, położonej przy ul. Dworcowej 3/1 w Pakości- przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy, pomieszczenia składowego, położonego przy ul. Szkolnej- przeznaczonego do wydzierżawienia

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
nr sprawy: KIO.7125.5.5.2019.MM
wartość: -------------------------
termin składania ofert: 7 stycznia 2020  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 8 stycznia 2020 r. Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.  
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), uchwały nr XXIII/244/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych z udziałem w nieruchomości wspólnej, stanowiących własność Gminy Pakość i zasad udzielania bonifikat od sprzedaży (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2017r. poz. 2867) oraz zarządzenia Nr 227/2017 Burmistrza Pakości z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę lub najem nieruchomości gruntowych stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Pakość oraz ustalenia zasad wydzierżawiania lub najmu tych nieruchomości, 

Burmistrz Pakości 

Informuje, że w dniu 17 grudnia 2019r. wywieszono na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pakości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia, zawierający: 
  • nieruchomość lokalową nr 1 o pow. 44,34 m2, stanowiącą własność Gminy Pakość położoną w budynku przy ul. Dworcowej 3/1 w Pakości, usytuowanym na działkach geodezyjnie oznaczonych nr 364/1, 373/3 i 374/3 – przeznaczoną do sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy; 
  • pomieszczenie składowe nr 3 o pow. 3,51 m2, stanowiące własność Gminy Pakość, położone przy ul. Szkolnej na działce geodezyjnie oznaczonej nr 51/15 – przeznaczone do wydzierżawienia na okres 3 lat.  
  
Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. 
  
  
Burmistrz Pakości
  
    Zygmunt Groń

metryczka


Odpowiada za treść: Magdalena Motławska
Opublikował: Magdalena Gromek (17 grudnia 2019, 14:06:34)

Ostatnia zmiana: Natalia Flinik-Baranowska (8 stycznia 2020, 11:30:01)
Zmieniono: Informacja o zdjęciu wykazu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 454