zamówienie na:

Informacja w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego informacje dotyczące nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Mikołaja – przeznaczonych do sprzedaży oraz nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Jankowskiej, Szkolnej, Rynek a także w m. Radłowo i Gorzany gm. Pakość – przeznaczonych do wydzierżawienia.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
nr sprawy: KIO.6840.9.4.2019.N.F.-B.
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 20 sierpnia 2019  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 21 sierpnia 2019 r. Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.  
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.); uchwały Nr XII/119/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Mikołaja, oznaczonej jako dz. 419/1, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość; uchwały Nr XII/120/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Mikołaja, oznaczonej jako dz. 419/2, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość oraz zarządzenia Nr 227/2017 Burmistrza Pakości z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę lub najem nieruchomości gruntowych stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Pakość oraz ustalenia zasad wydzierżawiania lub najmu tych nieruchomości

Burmistrz Pakości

informuje, że w dniu 30 lipca 2019 r., wywieszono na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pakości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia, zawierający:
  • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 419/1 o pow. ca 0,0713 ha, KW nr BY1I/00023371/2, RV – grunty orne klasy V, położoną w Pakości przy ul. Mikołaja, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu;
  • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 419/2 o pow. ca 0,0852 ha, KW nr BY1I/00023371/2, RV – grunty orne klasy V, położoną w Pakości przy ul. Mikołaja, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu;
  • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 315 w części o pow. 0,0145 ha (pow. ca 0,3561 ha), KW nr BY1I/00025256/4, RV, ŁIV i VI – grunty orne klasy V oraz łąki trwałe klasy IV i VI, położoną w Pakości przy ul. Jankowskiej, przeznaczoną w powyższej części do wydzierżawienia na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, na okres 3 lat;
  • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 47 w części o pow. 0,0350 ha (pow. ca 0,1604 ha), KW nr BY1I/00027112/7, RVI – grunty orne klasy VI, położoną w Pakości przy ul. Szkolnej, przeznaczoną w powyższej części do wydzierżawienia na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, na okres 3 lat;
  • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 158/1 w części o pow. 0,0360 ha (pow. ca 0,0794 ha), KW nr BY1I/00011391/1, RV – grunty orne klasy V, położoną w Pakości przy ul. Rynek, przeznaczoną w powyższej części do wydzierżawienia na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, na okres 3 lat;
  • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 136 w części o pow. 5,0000 ha (pow. ca 7,0900 ha), KW nr BY1I/00009925/7, RIVa, IVb, V, W i N – grunty orne klasy IVa, IVb, V oraz grunty pod rowami i nieużytki, położoną w m. Radłowo, gm. Pakość, przeznaczoną w powyższej części do wydzierżawienia na cele rolnicze, na okres 3 lat;
  • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 136 w części o pow. 2,0900 ha (pow. ca 7,0900 ha), KW nr BY1I/00009925/7, RIVa, IVb, V, W i N – grunty orne klasy IVa, IVb, V oraz grunty pod rowami i nieużytki, położoną w m. Radłowo, gm. Pakość, przeznaczoną w powyższej części do wydzierżawienia na cele rolnicze, na okres 3 lat;
  • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 59/4 o pow. ca 0,0300 ha, KW nr BY1I/00023181/3, RIIIa – grunty orne klasy IIIa, położoną w m. Gorzany, gm. Pakość, przeznaczoną do wydzierżawienia na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, na okres 3 lat.
Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będących przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia zawieszenia wykazu.


Burmistrz Pakości

Zygmunt Groń


metryczka


Opublikował: Natalia Flinik-Baranowska (30 lipca 2019, 16:31:16)

Ostatnia zmiana: Natalia Flinik-Baranowska (21 sierpnia 2019, 07:39:56)
Zmieniono: informacja o zdjęciu wykazu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 259