zamówienie na:

Informacja w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego informacje dotyczące nieruchomości lokalowej, położonej przy ul. Szerokiej 4 i 6 – przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemy oraz nieruchomości gruntowej, położonej w m. Ludkowo, gm. Pakość – przeznaczonej do sprzedaży.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
nr sprawy: KIO.7125.4.4.2019.MM
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 1 sierpnia 2019  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 2 sierpnia 2019 r. Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.  
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), uchwały nr XXIII/244/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych z udziałem w nieruchomości wspólnej, stanowiących własność Gminy Pakość i zasad udzielania bonifikat od sprzedaży (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2017 r. poz. 2867) oraz uchwały Nr VIII/71/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w m. Ludkowo gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 91/3, stanowiącej własność Gminy Pakość

Burmistrz Pakości

informuje, że w dniu 11 lipca 2019 r., wywieszono na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pakości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zawierający:

  • nieruchomość lokalową nr 4 o pow. 43,13 m2, stanowiącą własność Gminy Pakość położoną w budynku nr 6 przy ul. Szerokiej 4 i 6 w Pakości, , na działkach geodezyjnie oznaczonych nr 181/1 i 183/1 – przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy;
  • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 91/3 o pow. ca 0,1000 ha, KW nr BY1I/00005315/0, ŁVI i N – łąki trwałe klasy VI i nieużytki, położoną w m. Ludkowo gm. Pakość, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będących przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia zawieszenia wykazu.


Burmistrz Pakości

Zygmunt Groń

metryczka


Opublikował: Natalia Flinik-Baranowska (11 lipca 2019, 14:24:48)

Ostatnia zmiana: Natalia Flinik-Baranowska (2 sierpnia 2019, 08:43:47)
Zmieniono: informacja o zdjęciu wykazu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 243