zamówienie na:

Informacja w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego informacje dotyczące nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Błonie – przeznaczonych do sprzedaży oraz nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Błonie, ul. Topolowej i ul. Cmentarnej a także w m. Wielowieś gm. Pakość – przeznaczonych do wydzierżawienia.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
nr sprawy: KIO.6840.13.6.2019.N.F.-B.
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 1 lipca 2019  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 2 lipca 2019 r. Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.  
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.); uchwały Nr VI/57/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Błonie, oznaczonych jako dz. nr 61/21, 61/22, 61/23, 61/24 oraz 61/25, stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość oraz zarządzenia Nr 227/2017 Burmistrza Pakości z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę lub najem nieruchomości gruntowych stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Pakość oraz ustalenia zasad wydzierżawiania lub najmu tych nieruchomości
Burmistrz Pakości

informuje, że w dniu 10 czerwca 2019 r., wywieszono na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pakości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia, zawierający:
  • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 61/21 o pow. ca 0,0019 ha, KW nr BY1I/00074051/5, RIVb – grunty orne klasy IVb, położoną w Pakości przy ul. Błonie, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu;
  • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 61/22 o pow. ca 0,0019 ha, KW nr BY1I/00074051/5, RIVb – grunty orne klasy IVb, położoną w Pakości przy ul. Błonie, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu;
  • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 61/23 o pow. ca 0,0019 ha, KW nr BY1I/00074051/5, RIVb – grunty orne klasy IVb, położoną w Pakości przy ul. Błonie, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu;
  • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 61/24 o pow. ca 0,0019 ha, KW nr BY1I/00074051/5, RIVb – grunty orne klasy IVb, położoną w Pakości przy ul. Błonie, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu;
  • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 61/25 o pow. ca 0,0020 ha, KW nr BY1I/00074051/5, RIVb – grunty orne klasy IVb, położoną w Pakości przy ul. Błonie, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu;
  • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 22 o pow. ca 1,5200 ha, KW nr BY1I/00009833/5, RIIIb – grunty orne klasy IIIb, położoną w m. Wielowieś, gm. Pakość, przeznaczoną do wydzierżawienia na cele rolnicze, na okres 3 lat (ziemia sołecka Sołectwa Wielowieś);
  • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 83/14 o pow. ca 0,0022 ha, KW nr BY1I/00050592/5, Bi – inne tereny zabudowane, położoną w Pakości przy ul. Błonie, przeznaczoną do wydzierżawienia na siedlisko po garaż, na okres 3 lat;
  • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 396/7 o pow. ca 0,0002 ha, KW nr BY1I/00002155/9, Bi – inne tereny zabudowane, położoną w Pakości przy ul. Błonie, przeznaczoną do wydzierżawienia na siedlisko po garaż, na okres 3 lat;
  • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 3/101 o pow. ca 0,0797 ha, KW nr BY1I/00035638/9, Ba – tereny przemysłowe, położoną w Pakości przy ul. Topolowej, przeznaczoną do wydzierżawienia pod plac manewrowy, na okres 3 lat
  •  nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 380 o pow. ca 0,2398 ha, KW nr BY1I/00027105/5, RV i N – grunty orne klasy V i nieużytki, położoną w Pakości przy ul. Cmentarnej, przeznaczoną do wydzierżawienia pod plac manewrowy, na okres 3 lat.
Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będących przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia zawieszenia wykazu.

Burmistrz Pakości

Zygmunt Groń

metryczka


Opublikował: Natalia Flinik-Baranowska (10 czerwca 2019, 13:38:57)

Ostatnia zmiana: Natalia Flinik-Baranowska (2 lipca 2019, 09:58:37)
Zmieniono: informacja o zdjęciu wykazu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 293