zamówienie na:

Sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Inowrocławskiej w Pakości; 2 lokali użytkowych przy ul. Świętego Jana w Pakości; do składania ofert na nabycie w drodze rokowania po dwóch bezskutecznych przetargach nieruchomości niezabudowanych położonych w Łącku

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy:
wartość: ---
termin składania ofert: 5 kwietnia 2005
wynik postępowania: Nieruchomość gruntową oznaczoną nr 3/169 o pow. 153 m kw, stanowiącą własność Skarbu Państwa, wieczyste użytkowanie gminy, położoną przy ul. Inowrocławskiej w Pakości nabyła ENEA o/Bydgoszcz za kwotę 2.950 zł z doliczeniem podatku VAT w wysokości 22%. Nieruchomość oznaczona nr 3/148 o pow. 664 m kw zabudowana budynkiem parterowym o pow.46,97 m kw położona przy ul. Inowrocławskiej 18 w Pakości nie została sprzedana. Lokal użytkowy nr 5, po byłej zlewni mleka o pow. 92,47 m kw składający się z trzech pomieszczeń, usytuowany na parterze, położony na działce nr 197/3, o pow.515 m kw nabył Niepubliczny Zakład Rehabilitacji w Pakości za łączną kwotę 15.453 zł. Lokal użytkowy nr 6, po byłej zlewni mleka o pow. 45,23 m kw, składający się z dwóch pomieszczeń, stanowiący przybudówkę do budynku mieszkalnego na działce nr 197/3 o pow. 515 m kw nie został sprzedany. 
O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603/ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108/ oraz uchwały Rady Miejskiej w Pakości Nr XIX/140/04 z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Gminę Pakość prawa użytkowania wieczystego, ustanowionego na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, uchwały Nr XVIII/128/04 z dnia 2 grudnia 2004 r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, położonej w Pakości przy ul. Inowrocławskiej, stanowiącej własność Gminy Pakość, uchwała Nr XXII/150/96 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali użytkowych, uchwała Nr XIV/96/04 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Pakość, położonych w Łącku.

Burmistrz Pakości ogłasza

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
w Pakości:

 • nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 3/169 o pow. 153 m kw, stanowiącej własność Skarbu Państwa, wieczyste użytkowanie gminy, położonej przy ul. Inowrocławskiej, zapisanej w KW nr 29791. Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej - 2900 zł, z doliczeniem 22 % podatku VAT: wadium w wysokości 290 zł

 • nieruchomości oznaczonej nr 3/148 o pow. 664 m kw, zabudowanej budynkiem parterowym nie podpiwniczonym o pow.46,97 m kw, składającym się z 2 pokoi, kuchni, spiżarni, ubikacji i korytarza, położonej przy ul. Inowrocławskiej 18, zapisanej w księdze wieczystej nr 26083. Cena wywoławcza nieruchomości zabudowanej – 22000 zł z podatku VAT zwolniona: wadium w wysokości 2200 zł

II przetarg publiczny, ustny, nieograniczony na sprzedaż
w Pakości:

 • lokal użytkowy nr 5, po byłej zlewni mleka o pow. 92,47 m kw, składający się z trzech pomieszczeń, usytuowany na parterze, położony na działce nr197/3, o pow.515 m kw, zapisanej w KW Nr 13444, z której udział w prawie użytkowania wieczystego w wysokości 9247/35957 przypada dla zbywanego lokalu. Cena wywoławcza lokalu 15000 zł, udział w prawie użytkowania wieczystego 300zł. wadium łącznie w wysokości 1530 zł

 • lokal użytkowy nr 6, po byłej zlewni mleka o pow. 45,23 m kw, składający się z dwóch pomieszczeń, stanowiący przybudówkę do budynku mieszkalnego na działce nr 197/3 o pow. 515 m kw, zapisanej w KW 13444, z której udział w prawie wieczystego użytkowania w wysokości 4523/35957 przypada dla zbywanego lokalu. Cena wywoławcza lokalu 2500 zł, udział w prawie użytkowania wieczystego 200 zł. wadium łącznie w wysokości 270 zł

Zaprasza do składania ofert na nabycie w drodze rokowania po dwóch bezskutecznych przetargach nieruchomości niezabudowanych położonych w Łącku oznaczonych:

 • nr 113/2 o pow. 0,1472 ha zapisanej w KW nr 51824, zbycie za cenę nie niższą niż 1600 zł

 • nr 113/1 o pow. 0,0567 ha zapisanej w KW nr 51824, zbycie za cenę nie niższą niż 600 zł

Dojazd do w/w działek jest dobry, korzystnie usytuowane w stosunku do wioski i punktów obsługi rolnictwa, położone wśród gruntów zabudowanych, bez obciążeń i ograniczeń hipotecznych.

 1. I przetarg odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2005 r. o godz. 10:oo, II przetarg w tym samym dniu o godz. 11:oo w Urzędzie Miejskim w Pakości ul. Rynek 4, I piętro pok. nr 17, Składanie ofert na nabycie w drodze rokowania również do 5 kwietnia 2005 r. do godz. 15:oo w sekretariacie Urzędu

 2. Ostateczna cena zostanie ustalona na przetargu.

 3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej w gotówce, do kasy Urzędu Miejskiego do godz. 13 lub przelewem / decyduje data wpływu wadium na konto nr 50817010340000030320000040 w BS Pruszcz Pomorski Oddział w Pakości do dnia 1 kwietnia 2005 r.
  Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zgody Ministra Spraw Wewnętrznych.

 4. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.
  Osoby, które przetargu nie wygrały otrzymają zwrot wpłaconego wadium niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż w terminie do 3 dni od zamknięcia, przetargu w kasie urzędu lub przelewem na koszt uczestnika przetargu.

 5. Szczegółowe informacje na powyższy temat uzyskać można w siedzibie Urzędu Miejskiego, lub telefonicznie pod nr 566 60 88 w godz. od 8 do 14 z wyjątkiem sobót.

 6. Z uzasadnionych przyczyn przetarg może zostać odwołany.

Burmistrz Pakości
 Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (1 marca 2005, 09:27:49)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (11 kwietnia 2005, 12:18:25)
Zmieniono: Wprowadzenie wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2670