zamówienie na:

Informacja w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego informacje dotyczące nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Barcińskiej – przeznaczonych do sprzedaży a także nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Błonie i ul. Rynek oraz w m. Rycerzewko i Giebnia gm. Pakość – przeznaczonych do wydzierżawienia.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
nr sprawy: KIO.6840.23.5.2019.N.F.-B.
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 25 kwietnia 2019  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 26 kwietnia 2019 r. Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.  
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.); uchwały Nr IV/38/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w Pakości przy ul. Barcińskiej, oznaczonych jako dz. nr 33/3 oraz 33/5, stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość; uchwały Nr V/52/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej oznaczonej jako dz. nr 57, stanowiącej własność Gminy Pakość, na okres dłuższy niż 3 lata, położonej w Pakości przy ul. Błonie; uchwały Nr V/51/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako dz. nr 27/4, stanowiącej własność Gminy Pakość, na okres dłuższy niż 3 lata, położonej w m. Giebnia gm. Pakość oraz zarządzenia Nr 227/2017 Burmistrza Pakości z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę lub najem nieruchomości gruntowych stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Pakość oraz ustalenia zasad wydzierżawiania lub najmu tych nieruchomości

Burmistrz Pakości

informuje, że w dniu 4 kwietnia 2019 r., wywieszono na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pakości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia, zawierający:
  • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 33/3 o pow. ca 0,0298 ha, KW nr BY1I/00023290/0, RV – grunty orne klasy V, położoną w Pakości przy ul. Barcińskiej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu;
  • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 33/5 o pow. ca 0,0879 ha, KW nr BY1I/00023290/0, RV i VI – grunty orne klasy V i VI, położoną w Pakości przy ul. Barcińskiej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu;
  • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 57 o pow. ca 0,0730 ha, KW nr BY1I/00011729/0, RV – grunty orne klasy V, położoną w Pakości przy ul. Błonie, przeznaczoną do wydzierżawienia na cele rolnicze, na okres 5 lat;
  • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 159/2 w części o pow. 0,0075 ha (pow. ca 0,0730 ha), KW nr BY1I/00023070/2, RV – grunty orne klasy V, położoną w Pakości przy ul. Rynek, przeznaczoną w części do wydzierżawienia na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, na okres 3 lat;
  • nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Pakość, oznaczoną jako działka nr 159/2 w części o pow. 0,0055 ha (pow. ca 0,0730 ha), KW nr BY1I/00023070/2, RV – grunty orne klasy V, położoną w Pakości przy ul. Rynek, przeznaczoną w części do wydzierżawienia na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, na okres 3 lat;
  • nieruchomość gruntową, oznaczoną jako działka nr 32/2 w części o pow. 0,0040 ha (pow. ca 0,1600 ha), KW nr BY1I/00022817/4, Bi – inne tereny zabudowane oraz budynek stanowiący świetlicę wiejską w części o pow. użytkowej 44 m2, położone w m. Rycerzewko, gm. Pakość, przeznaczone do wydzierżawienia w powyższych częściach na cele prowadzenia działalności gospodarczej, na okres 3 lat;
  • nieruchomość gruntową, oznaczoną jako działka nr 27/4 w części o pow. 17,0722 ha (pow. ca 26,7066 ha), KW nr BY1I/00037680/2, RIVa, IVb i V oraz W – gruntu orne klasy IVa, IVb i V oraz grunty pod rowami), położoną w m. Giebnia, gm. Pakość, przeznaczoną do wydzierżawienia w powyższej części, na okres 37 miesięcy;
  • nieruchomość gruntową, oznaczoną jako działka nr 27/4 w części o pow. 9,0082 ha (pow. ca 26,7066 ha), KW nr BY1I/00037680/2, RIVa, IVb i V oraz W – gruntu orne klasy IVa, IVb i V oraz grunty pod rowami), położoną w m. Giebnia, gm. Pakość, przeznaczoną do wydzierżawienia w powyższej części, na czas określony do 31 grudnia 2019 r.;
  • nieruchomość gruntową, oznaczoną jako działka nr 25/1 o pow. ca 14,4900 ha, KW nr BY1I/00037680/2, RIVa, IVb i V – gruntu orne klasy IVa, IVb i V, położoną w m. Giebnia, gm. Pakość, przeznaczoną do wydzierżawienia na cele rolnicze, na czas określony do 31 grudnia 2019 r. 
Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będących przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia zawieszenia wykazu.

Burmistrz Pakości

Zygmunt Groń


metryczka


Opublikował: Natalia Flinik-Baranowska (4 kwietnia 2019, 14:19:31)

Ostatnia zmiana: Natalia Flinik-Baranowska (26 kwietnia 2019, 09:38:45)
Zmieniono: informacja o zdjęciu wykazu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 367