zamówienie na:

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu przypadającego dla zbywanych lokali; II przetarg publiczny ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych

zamawiający: Burmistrz Pakości
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy:
wartość: ---
termin składania ofert: 15 lutego 2005
wynik postępowania: Nieruchomość lokalową nr 1 we wsi Wielowieś nabył mieszkaniec gminy Pakość za łączną kwotę 13 500 zł. Pozostałe nieruchomości nie zostały sprzedane. 
Na podstawie art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603/ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108/ oraz uchwały Rady Miejskiej w Pakości Nr XXXI/201/98 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych, uchwała Rady Miejskiej w Pakości Nr XXII/150/96 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali użytkowych, uchwała n Rady Miejskiej w Pakości Nr XIV/96/04 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Pakość, położonych w Łącku.

Burmistrz Pakości ogłasza:

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu przypadającego dla zbywanych lokali:

Wielowieś:

lokal nr 1 o pow. użytkowej 59,07 m kw, usytuowany na parterze , składający się z dwóch pomieszczeń stanowiących przedpokoje, jedno pomieszczenie stanowiące kuchnię + pokój, pokój, WC i łazienka. Lokal położony w budynku wielorodzinnym nr 1 w Wielowsi, położonym na działce nr 28/3 o pow.0,4167 ha zapisanym w KW nr 40804, z której udział w prawie wieczystego użytkowania, wysokości 5907/50185 przypada dla zbywanego lokalu.

Cena wywoławcza lokalu 7000 zł, oddanie prawa wieczystego użytkowania udziału 3000 zł.
wadium łącznie w wysokości 1000zł

Pakość przy ul. Św. Jana 8

 • lokal użytkowy nr 5, po byłej zlewni mleka o pow. 92,47 m kw, składający się z trzech pomieszczeń, usytuowany na parterze, położony na działce nr197/3, o pow.515 m kw, zapisanej w KW Nr 13444, z której udział w prawie użytkowania wieczystego w wysokości 9247/35957 przypada dla zbywanego lokalu.

Cena wywoławcza lokalu 29 600 zł, oddanie prawa użytkowania wieczystego 550 zł.
Wadium łącznie w wysokości 3015 zł

 • lokal użytkowy nr 6, po byłej zlewni mleka o pow. 45,23 m kw, składający się z dwóch pomieszczeń, stanowiący przybudówkę do budynku mieszkalnego na działce nr 197/3 o pow. 515 m kw, zapisanej w KW 13444, z której udział w prawie wieczystego użytkowania w wysokości 4523/35957 przypada dla zbywanego lokalu.

Cena wywoławcza lokalu 5000 zł, oddanie prawa użytkowania wieczystego 325 zł.
Wadium łącznie w wysokości 533 zł

II przetarg publiczny ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych
Łącko:

 • niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 113/2 o pow. 0.1472 ha, KW Nr 51824, cena wywoławcza nieruchomości netto 1500zł, wadium w wysokości 150 zł

 • niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 113/1 o pow. 0.0567 ha, KW Nr 51824, cena wywoławcza 1000 zł, wadium w wysokości 100 zł

 • niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 113/7 o pow. 0,0894ha, KW Nr 51824, cena wywoławcza netto 1100 zł , wadium w wysokości 110 zł

Dojazd do w/w działek jest dobry , są korzystnie usytuowane w stosunku do wioski i punktów obsługi rolnictwa, położone wśród gruntów zabudowanych, bez obciążeń i ograniczeń hipotecznych.

 1. I przetarg odbędzie się w dniu 15 lutego 2005 r. o godz. 10:oo , II przetarg w tym samym dniu o godz. 11:oo w Urzędzie Miejskim w Pakości ul. Rynek 4 ,-I piętro pok. nr 17,

 2. Ostateczna cena zostanie ustalona na przetargu.

 3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej w gotówce, do kasy Urzędu Miejskiego do godz. 13:00 lub przelewem / decyduje data wpływu wadium / na konto nr 50817010340000030320000040 w BS Pruszcz Pomorski Oddział w Pakości do dnia 11 lutego 2004 r.

  Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zgody Ministra Spraw Wewnętrznych.

 4. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.


  Osoby, które przetargu nie wygrały otrzymają zwrot wpłaconego wadium niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż w terminie do 3 dni od zamknięcia, przetargu w kasie urzędu lub przelewem na koszt uczestnika przetargu.

 5. Szczegółowe informacje na powyższy temat uzyskać można w siedzibie Urzędu Miejskiego, lub telefonicznie pod nr 566 60 88 w godz. od 8 do 14 z wyjątkiem sobót.

 6. Z uzasadnionych przyczyn przetarg może zostać odwołany.

Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (12 stycznia 2005, 12:51:01)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (23 lutego 2005, 07:19:02)
Zmieniono: Wprowadzenie wynikku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2153