zamówienie na:

Informacja w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego informacje dotyczące pomieszczeń składowych, położonych przy ul. Szkolnej w Pakości, przeznaczonych do wydzierżawienia.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
nr sprawy: KIO.6845.4.2018.MM
wartość: ---------------------------------
termin składania ofert: 10 stycznia 2019  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 11 stycznia 2019r. Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.  
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204), zarządzenia Nr 227/2017 Burmistrza Pakości z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę lub najem nieruchomości gruntowych stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Pakość oraz ustalenia zasad wydzierżawiania lub najmu tych nieruchomości

Burmistrz Pakości

informuje, że w dniu 20 grudnia 2018 r., wywieszono na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pakości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, zawierający:
  • pomieszczenie składowe nr 4 o pow. 4,35 m2, stanowiące własność Gminy Pakość, położone przy ul. Szkolnej, na działce geodezyjnie oznaczonej nr 51/15 – przeznaczone do wydzierżawienia;
  • pomieszczenie składowe nr 5 o pow. 3,97 m2, stanowiące własność Gminy Pakość, położone przy ul. Szkolnej, na działce geodezyjnie oznaczonej nr 51/15 – przeznaczone do wydzierżawienia;
  • pomieszczenie składowe nr 6 o pow. 3,87 m2, stanowiące własność Gminy Pakość, położone przy ul. Szkolnej, na działce geodezyjnie oznaczonej nr 51/15 – przeznaczone do wydzierżawienia;
  • pomieszczenie składowe nr 7 o pow. 3,97m2, stanowiące własność Gminy Pakość, położone przy ul. Szkolnej, na działce geodezyjnie oznaczonej nr 51/15 – przeznaczone do wydzierżawienia;
  • pomieszczenie składowe nr 8 o pow. 3,87 m2, stanowiące własność Gminy Pakość, położone przy ul. Szkolnej, na działce geodezyjnie oznaczonej nr 51/15 – przeznaczone do wydzierżawienia;
  • pomieszczenie składowe nr 9 o pow. 3,92 m2, stanowiące własność Gminy Pakość, położone przy ul. Szkolnej, na działce geodezyjnie oznaczonej nr 51/15 – przeznaczone do wydzierżawienia.
Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będących przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia zawieszenia wykazu.

Burmistrz Pakości

Zygmunt Groń

metryczka


Opublikował: Natalia Flinik (20 grudnia 2018, 11:43:36)

Ostatnia zmiana: Magdalena Gromek (11 stycznia 2019, 08:55:42)
Zmieniono: Informacja o zdjęciu wykazu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 308