Strona główna  >  Przetargi  >  Aktualne  >  2014

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości gruntowej, dz. nr 71, położonej w Pakości przy ul. Błonie, oraz dz. nr 190/9, położonej w Pakości przy ul. Mogileńskiej, stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.36.4.2014
wartość: --------------------
termin składania ofert: 2 grudnia 2014  10:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono: 1) nabywcę nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie nr 71 o pow. ca 0,0950 ha, położonej przy ul. Błonie w Pakości 2) nabywcę nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie nr 190/9 o pow. ca 0,0051 ha, położonej przy ul. Mogileńskiej w Pakości.  INFORMACJA

z przeprowadzonego w dniu 02 grudnia 2014 r. I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. Błonie oraz Mogileńskiej w Pakości

I. Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.), Burmistrz Pakości informuje, iż zgodnie z ustalonym
i zamieszczonym w ogłoszeniu terminem, w dniu 02 grudnia 2014 r. o godz. 10 00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości przy ul. Rynek 4, pok. nr 17 (I piętro), odbył się: 

I publiczny przetarg ustny nieograniczony, którego przedmiotem była sprzedaż:
 1. nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość, położonej w Pakości przy ul. Błonie, oznaczonej jako dz. nr 71 o pow. 0,0950 ha, KW nr BY1I/00011956/0, ewidencyjnie oznaczonej jako RIVb (grunty orne klasy IVb). Cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 47.000,00 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy złotych 00/100); 
 2. nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość, położonej w Pakości przy ul. Mogileńskiej, oznaczonej jako dz. nr 190/9 o pow. 0,0051 ha, KW nr BY1I/00023371/2, ewidencyjnie oznaczonej jako B (tereny mieszkaniowe). Cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100). 
II. Do udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Błonie, uprawnione były osoby, które uprzednio wpłaciły wadium w ustalonej wysokości: 4.700,00 zł (cztery tysiące siedemset złotych 00/100).

Dokonano wpłaty 2 wadiów, z czego:
 • liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 2
 • liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0 
III. Do udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Mogileńskiej, uprawniona była jedna osoba, która uprzednio wpłaciła wadium w ustalonej wysokości: 350,00 zł (trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100).

Dokonano wpłaty 1 wadium, z czego:
 • liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 1
 • liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0 

IV. W wyniku przeprowadzonego przetargu:
 1. Nabywcą nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie nr 71 o pow. ca 0,0950 ha, położonej przy ul. Błonie w Pakości został Pan Szymon Popławski z Pakości, oferując kwotę nabycia w wysokości brutto: 47.470,00 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych 00/100).
 2. Nabywcą nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie nr 190/9 o pow. ca 0,0051 ha, położonej przy ul. Mogileńskiej w Pakości został Pan Władysław Grosicki z Inowrocławia, oferując kwotę nabycia w wysokości brutto: 3.540,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset czterdzieści złotych 00/100). 


Informacja została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości, po upływie terminu 7 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj.: w dniu 10 grudnia 2014 r. na okres 7 dni.
OGŁOSZENIE 

    Na podstawie art. 37 ust. 1 oraz art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.); uchwały nr XXXII/310/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Mogileńskiej, oznaczonej jako dz. 190/9, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość oraz  uchwały nr XV/112/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Błonie, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość
 
Burmistrz Pakości
ogłasza w dniu 29 października 2014 r.
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na: 

I sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość, położonej w Pakości przy ul. Błonie, oznaczonej jako dz. nr 71 o pow. 0,0950 ha, KW nr BY1I/00011956/0, ewidencyjnie oznaczonej jako RIVb (grunty orne klasy IVb). Cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 47.000,00 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy złotych 00/100).

II sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość, położonej w Pakości przy ul. Mogileńskiej, oznaczonej jako dz. nr 190/9 o pow. 0,0051 ha, KW nr BY1I/00023371/2, ewidencyjnie oznaczonej jako B (tereny mieszkaniowe). Cena wywoławcza stanowi kwotę brutto: 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100).
 1. Przedmiotowe nieruchomości nie są obciążone, ani też nie stanowią przedmiotu zobowiązań.
 2. Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 02 grudnia 2014 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, I piętro pok. nr 17.
 3. Ostateczna wysokość ceny nabycia nieruchomości zostanie ustalona w przetargu.
 4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości:                             –4.700,00 zł (słownie: cztery tysiące siedemset złotych 00/100)– dot. dz. nr 71,                   –350,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100)– dot. dz. nr 190/9,                       do dnia 28 listopada 2014 r. do godz. 14:00- gotówką do kasy Urzędu Miejskiego lub przelewem (decyduje data wpłaty wadium) na konto Urzędu nr nr 72 8170 1034 0050 020720000070 w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski Oddział w Pakości. W sytuacji wpłaty wadium gotówką w kasie Urzędu, prosimy o podanie numeru konta bankowego, na które zostanie dokonany zwrot wadium na koszt uczestnika przetargu w razie nie przystąpienia do przetargu lub wygrania przetargu przez inną osobę.
 5. Kupno przedmiotowych nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zgody Ministra Spraw Wewnętrznych.
 6. Pierwszeństwo nabycia przysługuje osobom fizycznym i prawnym spełniającym warunki zawarte w art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 7. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny zakupu, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy, wadium przechodzi na rzecz Sprzedającego.
 8. Osoby, które przetargu nie wygrały otrzymają zwrot wpłaconego wadium niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż w terminie do 3 dni od zamknięcia przetargu w kasie Urzędu lub przelewem na koszt uczestnika przetargu.
 9. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu (pok. nr 16) lub telefonicznie pod nr (52) 566 60 88.
 10. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.), z uzasadnionych przyczyn przetarg może zostać odwołany.                                                                                                                                                                                                                                          Burmistrz Pakości
Wiesław KończalOgłoszenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 29 października 2014r. Zdjęto w dniu ..................

Opublikował: Magdalena Gromek (29 października 2014, 11:39:08)

Ostatnia zmiana: Magdalena Gromek (10 grudnia 2014, 13:58:49)
Zmieniono: Informacja o wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1286

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij