zamówienie na:

Zakup Oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb-95

zamawiający: Urząd Miejski w Pakości
tryb zamówienia: Zapytanie o cenę
nr sprawy:
wartość: ---
termin składania ofert: 16 maja 2003
wynik postępowania: Postępowanie zostało rozstrzygnięte w dniu 16 maja 2003 roku. Postępowanie wygrała firma Stacja Paliw - Motławska Lucyna, ul. Inowrocławska 12, Pakość. Umowę z w/w firmą podpisano w dniu 19 maja 2003 roku 
 ZAPYTANIE O CENĘ

 W związku z zamiarem nabycia oleju napędowego i benzyny Pb-95 zestawionych w formularzu ofertowym będącym załącznikiem do niniejszego pisma oraz z uwagi na fakt, że artykuły będące przedmiotem zamówienia są powszechnie dostępne i posiadają określony standard jakościowy

Urząd Miejski w Pakości

działając na podstawie art. 67 i 68 ustawy z dnia 10.06.1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. Nr 76, poz. 344 z późniejszymi zmianami) kieruje zapytanie o cenę.

Prosimy o złożenie pisemnej oferty na załączonym formularzu ofertowym.

 Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 69, ust. 1 w/w ustawy „Każdy
z dostawców i wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się żadnych negocjacji w sprawie ceny”. Na podstawie art. 69, ust. 2 jedynym kryterium wyboru oferty jest cena.

Zapytanie o cenę dotyczy dostawy ww. towarów w okresie od 19.05.2003 r. do 31.12.2003 r.

 Pisemne oferty należy składać lub przesłać faxem w terminie
do dnia 16 maja 2003 roku na adres:

 

URZĄD MIEJSKI
ul. Rynek 4
88-170 Pakość
tel. (052) 566-60-94
 fax (052) 566-60-75

metryczka


Opublikował: Marcin Wierzchowski (29 października 2003, 07:33:35)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (6 listopada 2003, 08:42:27)
Zmieniono: Poprawka błędu pisarskiego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2096