zamówienie na:

sprzedaż samochodu marki VW Transporter

zamawiający: Urząd Miejski w Pakości
tryb zamówienia: Publiczny I przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy:
wartość: ---
termin składania ofert: 25 lipca 2003
wynik postępowania: Przetarg został rozstrzygnięty w dniu 25 lipca 2003 r. Nabywcą samochodu została osoba prywatna z Kruszwicy, która nabyła przedmiot przetargu za kwotę 15.300 zł. 
 Burmistrz Pakości
ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż

samochodu marki „Volkswagen Transporter”, rok produkcji 1990.  Cena wywoławcza  15.000 PLN.

                Przetarg odbędzie się 25 lipca 2003 r., o godz. 10.30 w sali Nr 17 Urzędu Miejskiego w Pakości przy ul. Rynek 4.
                W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne pod warunkiem wpłacenia wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej.
                Wadium należy wpłacić najpóźniej do 25 lipca br. do godz. 900 w kasie Urzędu Miejskiego w Pakości.
                Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia samochodu będącego przedmiotem licytacji, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.
                Samochód można oglądać na parkingu Urzędu Miejskiego w Pakości przy ul. Rynek 4.

                Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 566-60-94

                Urząd Miejski w Pakości zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

 

            Burmistrz
            Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Marcin Wierzchowski (29 października 2003, 07:21:47)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (6 listopada 2003, 08:44:37)
Zmieniono: Poprawka nr. tel.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2123