zamówienie na:

Sprzedaż nieruchomości

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Publiczny I przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy:
wartość: ---
termin składania ofert: 31 października 2003
wynik postępowania: 1. W wyniku przetargu nieruchomość Nr 23141 została zbyta za cenę 12.300 zł. Nabywcą jest osoba prywatna. 2. W wyniku przetargu nieruchomość Nr 23117 została zbyta za cenę 12.120 zł. Nbywcą jest osoba prywatna. 3. W wyniku przetargu nieruchomość Nr 9821 została zbyta za cenę 2.180 zł. Nabywcą jest osoba prywatna. 
Burmistrz Pakości
ogłasza:

publiczny I przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż:

I. W Radłowie (gm. Pakość) - zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie nr 133/5 o pow. 0,009 ha, KW Nr 23141, na której znajduje się budynek po byłej zlewni mleka o pow. ogólnej 54,45 m kw., parterowy, składający sie z trzech pomieszczeń, z uzbrojeniem elektrycznym, wodą, kanalizacją lokalną i bezpośrednim dojazdem drogą asfaltową; bez obciążeń

cena wywoławcza nieruchomości: 10.000 zł, wadium: 1.000 zł

W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy zapisana jako teren ośrodków obsługi gospodarki połowowej.


II. W Kościelcu (gm. Pakość) - zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie nr 104/3 o pow. 0,08 ha, KW Nr 23117, na której znajduje się budynek po byłej zlewni mleka o pow. ogólnej 53,33 m kw., parterowy, składający się z trzech pomieszczeń, z uzbrojeniem elektrycznym, wodą, kanalizacją lokalną i bezpośrednim dojazdem drogą asfaltową; bez obciążeń

cena wywoławcza nieruchomości: 12.000 zł, wadium: 1.200 zł

W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy zapisana jako teren obsługi rolnictwa.


III. W Kościelcu (gm. Pakość) - nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie nr 354 o pow. 0,26 ha, KW Nr 9821, działka przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego na cele rolnicze i wykorzystywana rolniczo, bez uzbrojenia, położona w kompleksie gruntów rolnych, dojazd drogą gruntową, bez obciążeń.

cena wywoławcza nieruchomości: 2.080 zł, wadium: 208 zł


  1. Przetarg odbędzie się w dniu 06.11.2003 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Pakości, ul. Rynek 4, pokój Nr 17 - I piętro.
  2. Ostateczna cena zostanie ustalona na przetargu.
  3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie do dnia 31.10.2003 r. do godz. 13:00 wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w gotówce, do kasy Urzędu Miejskiego lub przelewem (decyduje data wpływu wadium) na konto 81701034-303-37001-11/0 w BS Pruszcz Pomorski Oddział w Pakości.
  4. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylania sie tej osoby od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.
    Osoby, które przetargu nie wygrały otrzymują zwrot wpłaconego wadium w terminie 3 dni po przetargu w kasie Urzędu lub przelewem na koszt uczestnika przetargu.
  5. Szczegółowe informacje na temat przetargu uzyskać u P. Krystyny Rączki w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości, ul. Rynek 4, lub telefonicznie pod nr tel. (52) 566 60 88, (52) 566 60 89 w godzinach od 8:00 do 14:00 w dni robocze z wyjątkiem sobót.
  6. Z uzasadnionych przyczyn przetarg może zostać odwołany.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (23 października 2003, 22:20:37)

Ostatnia zmiana: Marcin Wierzchowski (1 marca 2004, 08:58:36)
Zmieniono: dodanie rozstrzygnięcia postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2336