zamówienie na:

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia

zamawiający: Sprzedający i Wydzierżawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
nr sprawy: KIO.6840.6.2011.MJ
wartość: ---------------------
termin składania ofert: 21 listopada 2011  24:00
wynik postępowania: wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży został zdjęty z tablicy ogłoszeń UM w Pakości w dniu 22 listopada 2011r.  

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.); uchwały nr VI/42/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 12 maja 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Pakości przy ul. Inowrocławskiej, uchwały nr IX/59/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 września 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Pakości przy ul. Barcińskiej oraz  uchwały Nr XXV/225/2009 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 17 września 2009 r. w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych, stanowiących własność lub będących w  użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość oraz określenia wysokości minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierżawy tych gruntów (Dz.Urz.WK-P z 2009 r. Nr 101, poz.1679)                                         

BURMISTRZ PAKOŚCI

informuje, że w dniu 31 października 2011r. wywieszono na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pakości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia, zawierający nieruchomości:    

- gruntową, oznaczoną jako działka nr 106/8 o pow. 0,0606 ha, KW nr 23136, IVa (grunty orne), położoną w Pakości przy ul. Inowrocławskiej, stanowiącą własność Gminy Pakość, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu;
- gruntową, oznaczone jako działki nr 33/1, o pow. 378 m2, KW nr 23290, RV (grunty orne), położoną w Pakości przy ul. Barcińskiej, stanowiącą własność Gminy Pakość, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu;
- gruntową, oznaczone jako działki nr 33/2, o pow. 268 m2, KW nr 23290, RV (grunty orne), położoną w Pakości przy ul. Barcińskiej, stanowiącą własność Gminy Pakość, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu;
- gruntową, oznaczone jako działki nr 33/2, o pow. 298 m2, KW nr 23290, RV (grunty orne), położoną w Pakości przy ul. Barcińskiej, stanowiącą własność Gminy Pakość, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu;
- gruntową, oznaczoną jako działka nr 153/1 o pow. ca 0,3035 ha, KW nr 33166, RV - grunty orne klasy V, położoną przy ul. Barcińskiej w Pakości, przeznaczoną do wydzierżawienia w drodze przetargu – akwen wodny, na okres 3 lat;
- gruntową, oznaczoną jako działka nr 1 w części o pow. 1,12 m2 (pow. ca 0,7343 ha),        KW nr 23137, RVI - grunty orne klasy VI, położoną przy ul. Barcińskiej w Pakości, przeznaczoną w częściach do wydzierżawienia pod tablicę reklamową, na okres 3 lat;
- gruntową, oznaczoną jako działka nr 43/2 w części o pow. 0,0030 ha (pow. ca 0,5186 ha), KW nr 37673, Bi – inne tereny zabudowane, położoną przy ul. Szkolnej w Pakości, przeznaczoną w części do wydzierżawienia pod kiosk handlowy, na okres 3 lat.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

metryczka


Opublikował: Mariusz Jarzynowski (31 października 2011, 09:40:30)

Ostatnia zmiana: Mariusz Jarzynowski (22 listopada 2011, 08:52:49)
Zmieniono: Informacja o zdjęciu z tablicy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1338