zamówienie na:

Sprzedaż nieruchomości lokalowych, stanowiących własność Gminy

zamawiający: Sprzedający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: II przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.2.2011.RD
wartość: ----------------------
termin składania ofert: 3 listopada 2011  10:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), przetarg na sprzedaż nieruchomości lokalowych, stanowiących własność Gminy Pakość, położonych w budynku nr 30 w m. Radłowo gm. Pakości, na działce nr 309 o powierzchni 0,1207 ha, zapisanej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych w księdze wieczystej nr KW 35311, zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu, nie wpłacając uprzednio wadium.  

Informacja z przeprowadzonego w dniu 3 listopada 2011r. II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż: nieruchomości lokalowych, stanowiących własność Gminy Pakość, położonych w budynku nr 30  w m. Radłowo gm. Pakości, na działce nr 309 o powierzchni 0,1207 ha, zapisanej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych w księdze wieczystej nr KW 35311- grunt pod budynkiem stanowi własność Gminy Pakość:
Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn zm. ), Burmistrz Pakości informuje, iż zgodnie z ustalonym i zamieszczonym w ogłoszeniu terminem, w dniu 3 listopada 2011r. o godz. 10.00  w siedzibie  Urzędu Miejskiego  w  Pakości przy ul. Rynek 4, pok. nr 17 (I piętro), odbył się - II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowych.

Przedmiotem  przetargu była sprzedaż   nieruchomości   lokalowych,   stanowiących   własność Gminy Pakość,  położonych  w  budynku  nr  30  w  m. Radłowo gm. Pakość, na działce nr 309 o powierzchni 0,1207 ha, zapisanej przez  Sąd  Rejonowy  w  Inowrocławiu  V  Wydział  Ksiąg Wieczystych  w  księdze  wieczystej  nr  KW  35311-  grunt  pod  budynkiem stanowi własność Gminy.Pakość:                      
a) nieruchomość  lokalowa  nr  9,  położona  na I piętrze, składająca się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki  z  wc,  przedpokoju  o  łącznej  powierzchni użytkowej 65,13 m2. W skład nabywanej nieruchomości wchodzi udział we współwłasności części budynku i urządzeń,  które  nie  służą wyłącznie    do   użytku    właścicieli    lokalu    w   wysokości   6513/43739   oraz   udział   we współwłasności działki nr 309 w takiej samej wysokości.
Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej –  netto: 110.436,00 zł ( + VAT 8 %),                  brutto: 119.270,88 zł
wadium w wysokości: 6.000,00 zł
b) nieruchomość lokalowa nr 10,  położona na I piętrze, składająca się z dwóch pokoi,  kuchni, łazienki z wc, przedpokoju o łącznej  powierzchni  użytkowej 63,89 m2.  W  skład  nabywanej nieruchomości wchodzi udział we  współwłasności części budynku i urządzeń,  które nie służą wyłącznie   do   użytku   właścicieli   lokalu   w   wysokości   6389/43739    oraz    udział    we współwłasności działki nr  309 w takiej samej wysokości.
Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej – netto: 108.333,00 zł ( + VAT 8 %),                  brutto: 116.999,64 zł
wadium w wysokości: 6.000,00 zł
c) nieruchomość lokalowa nr 11, położona na I piętrze, składająca się z  dwóch  pokoi,  kuchni, łazienki  z  wc, przedpokoju  o  łącznej  powierzchni  użytkowej 43,27 m2. W skład nabywanej nieruchomości  wchodzi  udział we współwłasności części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie   do   użytku   właścicieli   lokalu   w   wysokości   4327/43739   o raz    udział    we współwłasności działki nr 309, w takiej samej wysokości.
Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej – netto: 73.369,00 zł ( + VAT 8 %),                      brutto: 79.238,52 zł
wadium w wysokości: 4.000,00  zł
d) nieruchomość  lokalowa  nr  12,  położona na I piętrze, składająca się z trzech pokoi, kuchni, łazienki  z  wc,  przedpokoju o  łącznej powierzchni  użytkowej 54,17 m2. W  skład nabywanej nieruchomości wchodzi udział we współwłasności części budynku i urządzeń,  które  nie  służą wyłącznie   do   użytku   właścicieli    lokalu   w   wysokości   5417/43739    oraz   udział    we współwłasności działki nr  309, w takiej samej wysokości.
Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej – netto: 91.852,00 zł ( + VAT 8 %),                     brutto: 99.200,16 zł
wadium w wysokości: 5.000,00 zł
 
    Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), przetarg na sprzedaż nieruchomości lokalowych, stanowiących własność Gminy Pakość, położonych w budynku nr 30  w m. Radłowo gm. Pakości, na działce nr 309 o powierzchni 0,1207 ha, zapisanej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych w księdze wieczystej nr KW 35311, zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu, nie wpłacając uprzednio wadium.
Informacja o wyniku przetargu została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 14 listopada 2011r., na okres 7 dni.
 
OGŁOSZENIE
 
                Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 2 oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108, z późn. zm.), uchwały Nr III/18/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych, znajdujących się w budynku po byłej Szkole Podstawowej w m. Radłowo gm. Pakość, stanowiących własność Gminy Pakość
 
Burmistrz Pakości
 ogłasza w dniu 26 września 2011r.
 
II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:
- nieruchomości lokalowych, stanowiących własność Gminy Pakość, położonych w budynku nr 30  w m. Radłowo gm. Pakości, na działce nr 309 o powierzchni 0,1207 ha, zapisanej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych w księdze wieczystej nr KW 35311- grunt pod budynkiem stanowi własność Gminy Pakość:
 
a) nieruchomość lokalowa nr 9, położona na I piętrze, składająca się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 65,13 m2. W skład nabywanej nieruchomości wchodzi udział we współwłasności części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu w wysokości 6513/43739 oraz udział we współwłasności działki nr 309 w takiej samej wysokości.
Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej –  netto: 110.436,00 zł ( + VAT 8 %), brutto: 119.270,88 zł
wadium w wysokości: 6.000,00 zł
b) nieruchomość lokalowa nr 10, położona na I piętrze, składająca się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 63,89 m2. W skład nabywanej nieruchomości wchodzi udział we współwłasności części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu w wysokości 6389/43739 oraz udział we współwłasności działki nr  309 w takiej samej wysokości.
Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej – netto: 108.333,00 zł ( + VAT 8 %), brutto: 116.999,64 zł
wadium w wysokości: 6.000,00 zł
c) nieruchomość lokalowa nr 11, położona na I piętrze, składająca się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 43,27 m2. W skład nabywanej nieruchomości wchodzi udział we współwłasności części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu w wysokości 4327/43739 oraz udział we współwłasności działki nr 309, w takiej samej wysokości.
Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej – netto: 73.369,00 zł ( + VAT 8 %), brutto: 79.238,52 zł
wadium w wysokości: 4.000,00 zł
d) nieruchomość lokalowa nr 12, położona na I piętrze, składająca się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 54,17 m2. W skład nabywanej nieruchomości wchodzi udział we współwłasności części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu w wysokości 5417/43739 oraz udział we współwłasności działki nr  309, w takiej samej wysokości.
Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej – netto: 91.852,00 zł ( + VAT 8 %), brutto: 99.200,16 zł
wadium w wysokości: 5.000,00 zł
 
 
1. I przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 23 sierpnia 2011r.
2. II Przetarg odbędzie się w dniu 03 listopada 2011 r. o godz. 10 00 w Urzędzie Miejskim w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, I piętro - pok. Nr 17.
3. Przeznaczone do sprzedaży lokale będą sprzedane na własność za cenę osiągniętą w przetargu.
4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie w/w wadium do dnia
28 października 2011r. do godz. 1400  - gotówką do kasy Urzędu Miejskiego lub przelewem (decyduje data wpływu wadium) na konto Urzędu nr 72 8170 1034 0050 0207 2000 0070 w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski Oddział w Pakości.
5. Wpłata najwyższego wadium uprawnia do wzięcia udziału w przetargu na wykup jednego z lokali.
6. Nabycie nieruchomości lokalowych przez cudzoziemców wymaga zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
7. Przeznaczone do sprzedaży nieruchomości lokalowe  nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi, ani też nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nimi.
8. Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
– dowodu wniesienia wadium, w przypadku małżeństwa ze wskazaniem na dowodzie wpłaty obojga małżonków,
– w przypadku osób fizycznych dowodu tożsamości i upoważnienia współmałżonka do udziału w przetargu,
– w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
9. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zaliczone zostaje na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
10. Osoby, które przetargu nie wygrały otrzymają zwrot wpłaconego wadium niezwłocznie po zamknięciu przetargu albo jego odwołaniu, jednak nie później niż w terminie do 3 dni od dnia:
· odwołania przetargu;
· zamknięcia przetargu;
· unieważnienia przetargu;
· zakończenia przetargu wynikiem negatywnym
11. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu lub telefonicznie pod nr (052) 566 60 88 lub (052) 566 60 90.
12. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 . o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm) z ważnych powodów przetarg może zostać odwołany.
Burmistrz Pakości
 
Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Mariusz Jarzynowski (26 września 2011, 07:23:23)

Ostatnia zmiana: Mariusz Jarzynowski (14 listopada 2011, 08:59:23)
Zmieniono: Zamieszczenie informacji o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1853