zamówienie na:

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
nr sprawy: KIO.6840.4.2011.MJ
wartość: -----------------------
termin składania ofert: 25 lipca 2011  24:00
wynik postępowania: wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży został zdjęty z tablicy ogłoszeń UM w Pakości w dniu 25 lipca 2011r.  

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.); uchwały nr VI/42/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 12 maja 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Pakość przy ul. Inowrocławskiej oraz uchwały nr V/37/2011 z dnia 29 marca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Topolowej, stanowiącej własność Gminy Pakość,

                                                BURMISTRZ PAKOŚCI

informuje, że w dniu 4 lipca 2011r. wywieszono na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pakości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zawierający nieruchomości:

   -nieruchomość gruntową, oznaczoną jako działka nr 106/8 o pow.0,0606 ha, KW nr 23136, IVa (grunty orne), położoną w. Pakość (zbieg ulic Inowrocławskiej z Fabryczną), stanowiącą własność Gminy Pakość, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu;
 - nieruchomość gruntową, oznaczoną jako działka nr 2/26 o pow. 0,5000 ha, KW nr 35638, Ba (tereny przemysłowe) położoną w Pakości przy ul. Topolowej, stanowiącą własność Gminy Pakość, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.metryczka


Opublikował: Mariusz Jarzynowski (4 lipca 2011, 06:39:09)

Ostatnia zmiana: Mariusz Jarzynowski (8 sierpnia 2011, 07:19:43)
Zmieniono: informacja o zdjęciu z tablicy wykazu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1786