zamówienie na:

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

zamawiający: Sprzedający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
nr sprawy: KIO.6840.7.2011.MJ
wartość: -------------------------
termin składania ofert: 15 czerwca 2011  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń UM w Pakości w dniu 16 czerwca 2011r.  

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.); uchwały nr XXXIV/316/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 października 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w m. Giebnia gm. Pakość będącej własnością Skarbu Państwa oraz uchwały nr XXVIII/256/09 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Radłowskiej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość.

                                                            BURMISTRZ PAKOŚCI

informuje, że w dniu 26 kwietnia 2011r. wywieszono na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pakości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zawierający nieruchomości:


- gruntową, oznaczoną jako działka nr 4/9 o pow. 2,3800 ha, KW nr 22684, RV i Ps V (rola V klasy bonitacyjnej i pastwisko V klasy bonitacyjnej), położoną w m. Giebnia, gm. Pakość, stanowiącą własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu;
- gruntową oznaczoną jako działka nr 26/20 o pow. 0,0998 ha, KW nr 23175, położoną w Pakości przy ul. Radłowskiej, stanowiącą własność Gminy Pakość, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.metryczka


Opublikował: Mariusz Jarzynowski (26 maja 2011, 07:16:25)

Ostatnia zmiana: Mariusz Jarzynowski (16 czerwca 2011, 07:44:47)
Zmieniono: informacja o zdjęciu wykazu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1485