zamówienie na:

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia

zamawiający: Sprzedający i Wydzierżawiajacy: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
nr sprawy: KIO.6826.4.2.2011.NF
wartość: ------------------------
termin składania ofert: 28 kwietnia 2011  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń UM w Pakości w dniu 29 kwietnia 2011r.  

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.); uchwały Nr IV/27/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie wydzierżawienia działki stanowiącej własność Gminy Pakość na okres dłuższy niż 3 lata, położonej w m. Radłowo gm. Pakość; uchwały Nr XXIV/216/2009 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wydzierżawienia działek stanowiących własność Gminy Pakość na okres dłuższy niż 3 lata, położonych przy ul. Jankowskiej w Pakości; uchwały Nr IV/28/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w m. Rybitwy gm. Pakość na rzecz jej użytkowników wieczystych oraz uchwały Nr XXV/225/2009 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 17 września 2009 r. w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych, stanowiących własność lub będących w  użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość oraz określenia wysokości minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierżawy tych gruntów (Dz.Urz.WK-P z 2009 r. Nr 101, poz.1679)


BURMISTRZ PAKOŚCI

informuje, że w dniu 07 kwietnia 2011r. wywieszono na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pakości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia, zawierający nieruchomości:

  • gruntową, oznaczoną jako działka nr 130/2 o pow. ca 0,2200 ha, KW nr 9925, N – nieużytki, położoną w m. Radłowo gm. Pakość, przeznaczoną do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na cele rolnicze (staw), na okres 15 lat;
  • gruntową, oznaczoną jako działka nr 51/13 w części o pow. 0,0020 ha (pow. ca 0,2200 ha), KW nr 22678, Bi – inne tereny zabudowane, położoną przy ul. Szkolnej w Pakości, przeznaczoną do wydzierżawienia w powyższej części na siedlisko pod garaż,  na okres 3 lat; 
  • gruntową, oznaczoną jako działka nr 80 o pow. ca 1,4284 ha, KW nr TXVIK394, Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, położoną przy ul. Grobla w Pakości, przeznaczoną w części do wydzierżawienia pod planszę reklamową, na okres 1 roku; 
  • gruntową, oznaczoną jako działka nr 254/3 o pow. ca 0,0566 ha, KW nr 43680, Bi – inne tereny zabudowane, położoną przy ul. Św. Jana 19 w Pakości, przeznaczoną w części do wydzierżawienia pod planszę reklamową, na okres 1 roku; 
  • gruntową, oznaczoną jako działka nr 315 w części o pow. 0,0145 ha (pow. ca 0,3561 ha), KW nr 25256, RV, ŁIV, ŁVI - grunty orne klasy V oraz łąki trwałe klasy IV i VI, położoną przy ul. Jankowskiej w Pakości, przeznaczoną do wydzierżawienia w powyższej części w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, na okres 10 lat; 
  • gruntową, oznaczoną jako działka nr 80 w części o pow. 0,0900 ha (pow. ca 1,4284 ha), KW nr TXVIK394, Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, położoną przy ul. Grobla w Pakości, przeznaczoną do wydzierżawienia w powyższej części pod plac do nauki jazdy, na okres 3 lat; 
  • gruntową, oznaczoną jako działka nr 44/35 o pow. 0,4888 ha, KW nr 25862, B – tereny mieszkaniowe, położoną w m. Rybitwy gm. Pakość, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych: Państwa Justyny i Janusza Małetka zam. w m. Rybitwy 41E gm. Pakość. 
Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
metryczka


Opublikował: Sylwia Cimer-Bronder (7 kwietnia 2011, 13:15:29)

Ostatnia zmiana: Sylwia Cimer-Bronder (29 kwietnia 2011, 11:51:16)
Zmieniono: informacja o zdjęciu wykazu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1862