zamówienie na:

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia

zamawiający: Sprzedający i Wydzierżawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
nr sprawy: KIO.72241-24/10
wartość: ----------------------------------------
termin składania ofert: 27 grudnia 2010  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń UM w Pakości w dniu 28 grudnia 2010r.  
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), uchwały nr XXXIV/316/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 października 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w m. Giebnia gm. Pakość, będącej własnością Skarbu Państwa, uchwały nr XXXIV/315/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 października 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej część drogi, położonej w m. Ludwiniec, będącej własnością Gminy Pakość oraz uchwały Nr XXV/225/2009 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 17 września 2009 r. w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych, stanowiących własność lub będących w  użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość oraz określenia wysokości minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierżawy tych gruntów (Dz.Urz.WK-P z 2009 r. Nr 101, poz.1679)
Burmistrz Pakości:

informuje, że w dniu 06 grudnia 2010 r. wywieszono na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pakości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia, zawierający nieruchomości:


  •   gruntową, oznaczoną jako działka nr 4/9 o pow. 2,3800 ha, KW nr 22684, RV i Ps V (rola V klasy bonitacyjnej i pastwisko V klasy bonitacyjnej), położoną w m. Giebnia, gm. Pakość, stanowiącą własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość, gdzie przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego Gminy Pakość do w/w nieruchomości w drodze przetargu;
  • gruntową, oznaczoną jako działka nr 62/1 o pow. 0,0332 ha, KW nr 25242, dr - droga, położoną w m. Ludwiniec, gm. Pakość, stanowiącą własność Gminy Pakość, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz osoby fizycznej;
  • gruntową, oznaczoną jako działka nr 26/12 o pow. ca 0,0691 ha, KW nr 23175, Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, położoną przy ul. Radłowskiej w Pakości, przeznaczoną do wydzierżawienia na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości bezpośrednio do niej przyległej, na okres 3 lat;
  • gruntową, oznaczoną jako działka nr 130/2 o pow. 0,2200 ha, KW nr 9925, N - nieużytki, położoną w m. Radłowo gm. Pakość, przeznaczoną do wydzierżawienia na cele rolnicze (staw),   na okres 3 lat;
  • gruntową, oznaczoną jako działka nr 38/7 o pow. ca 3,1370  ha, KW nr 30773, N - nieużytki, położoną w m. Giebnia gm. Pakość, przeznaczoną w części do wydzierżawienia pod planszę reklamową, na okres 3 lat;
  • gruntową, oznaczoną jako działka nr 22 o pow. 1,5200 ha, KW nr 9833, RIIIb - grunty orne klasy IIIb, położoną w m. Wielowieś gm. Pakość, przeznaczoną do wydzierżawienia na cele rolnicze, na okres 3 lat.


Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

metryczka


Opublikował: Joanna Zemełka (6 grudnia 2010, 11:41:04)

Ostatnia zmiana: Joanna Zemełka (28 grudnia 2010, 16:00:41)
Zmieniono: Informacja o zdjęciu wykazu z tablicy ogłoszeń UM w Pakości

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1185