zamówienie na:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Archeologicznego i Konserwatorskiego nad inwestycją pn.: „Utworzenie parku kulturowego ”Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIO ZP 341/II/PN/10
wartość: powyżej kwot progowych z art. 11 ust. 8 uPzp
termin składania ofert: 10 grudnia 2010  09:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz.U. nr 113, poz. 759.), Zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.:Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Archeologicznego i Konserwatorskiego nad inwestycją pn.: „Utworzenie parku kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”. Zamawiający dokonał wyboru jako najkorzystniejszych ofert złożonych dla poszczególnych części zamówienia przez firmy: Dla części I zamówienia - Nadzór Inwestorski POI Sp. z.o. ul. Szeroka 1 88-100 Inowrocław brutto: 214.900,00zł Dla II części zamówienia - Nadzór Archeologiczny Dorota Dominiczak-Głowacka Ul. Ks. Wawrzyniaka 20/3 88-100 Inowrocław brutto:62.790,00 zł Dla III części zamówienia - Nadzór Konserwatorski Konsorcjum: Lider- Proksen Sp. z o.o. Ul. Lubicka 44 87-100 Toruń brutto: 107.360,00 zł Lidia Grzeszkiewicz Kotlewska Usługi Archeologiczno-Konserwatorskie Ul. Lindego 17/7 87-100 Toruń Zamówienie udzielono w dniu 17.05.2011r. 
ENOTICES_Pakosc 06/10/2010- ID:2010-131706 Formularz standardowy 2 — PL
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Archeologicznego i
Konserwatorskiego nad inwestycją pn.: „Utworzenie parku kulturowego ”Kalwaria
Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk ”
Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
ogłoszenie (217kB) pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SIWZ (594kB) pdf

LINK DO PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Link do przedmiotu zamówienia
pytania1 (636kB) pdf
odpowiedzi_na_pytania (2015kB) pdf
modyfikacja_SIWZ (938kB) pdf
załączniki_WORD (420kB) word

Zapytanie wykonawcy z dnia 08.11.2010r.
zapytanie2 (170kB) pdf
{wyjasnienie2}
ogłoszenie_sprostowujace (90kB) pdfsprostowanie_2 (1191kB) pdf
modyfikacja_SIWZ_2 (942kB) pdf
informacja_o_wyniku_ (916kB) pdf
informacja_o_wyniku_2011_04 (863kB) pdf
informacja_o_wyniku_2011_05 (1654kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Jarzynowski (6 października 2010, 08:04:53)

Ostatnia zmiana: Mariusz Jarzynowski (18 maja 2011, 13:17:03)
Zmieniono: informacja o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3234