zamówienie na:

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia.

zamawiający: Sprzedający i Wydzierżawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia.
nr sprawy: KIO.72241-17/03/10
wartość: ----------------------------------------
termin składania ofert: 22 września 2010
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń UM w Pakości w dniu 23 września 2010r. 
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), uchwały nr XXXII/295/2010 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Mieleńskiej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość, uchwały nr XXXII/293/2010 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę, położonej w m. Radłowo gm. Pakość, będącej własnością Gminy Pakość, uchwały Nr XXV/225/2009 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 17 września 2009 r. w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych, stanowiących własność lub będących w  użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość oraz określenia wysokości minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierżawy tych gruntów (Dz.Urz.WK-P z 2009 r. Nr 101, poz.1679), uchwały Nr XXXII/291/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30  czerwca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia części działki stanowiącej własność Gminy Pakość na okres dłuższy niż 3 lata, położonej w m. Kościelec gm. Pakość oraz uchwały Nr XXIV/216/2009 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wydzierżawienia działek stanowiących własność Gminy Pakość na okres dłuższy niż 3 lata, położonych przy ul. Jankowskiej w Pakości,

Burmistrz Pakości

informuje, że w dniu 01 września 2010r. wywieszono na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pakości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia, zawierający nieruchomości:

- gruntową, oznaczoną jako działka nr 118/2 o pow. 0,0500ha, KW nr 3245, dr – droga, położoną w m. Radłowo, gm. Pakość, stanowiącą własność Gminy Pakość, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej;
- gruntową, oznaczoną jako działka nr 108/6 o pow. 0,2813ha, KW nr 27109, RIVb - grunty orne klasy IVb, położoną w Pakości przy ul. Mieleńskiej, stanowiącą własność Gminy Pakość, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu;
- gruntową, oznaczoną jako działka nr 103/3, w części o pow. 181 m2 (pow. ca 5195 m2), KW nr 69484, Bz, N – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe i nieużytki, położoną w m. Kościelec gm. Pakości, zabudowaną pawilonem handlowym, przeznaczoną do wydzierżawienia w powyższej części w drodze bezprzetargowej, na okres 10 lat;
- gruntową, oznaczoną jako działka nr 105/40, o pow. ca 39 m2, KW nr 32396, RIVa - grunty orne klasy IVa, położoną w m. Rybitwy gm. Pakości, przeznaczoną do wydzierżawienia na siedlisko pod garaż, na okres 3 lat;
- gruntową, oznaczoną jako działka nr 315 w części o pow. 220 m2 (pow. ca 3561 m2), KW    nr 25256, RV, ŁIV, ŁVI - grunty orne klasy V oraz łąki trwałe klasy IV i VI, położoną przy ul. Jankowskiej w Pakości, przeznaczoną do wydzierżawienia w powyższej części w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, na okres 10 lat;
- gruntową, oznaczoną jako działka nr 3/148 w części o pow. 332 m2 (pow. ca 664 m2), KW  nr 26083, B – tereny mieszkaniowe, położoną przy ul. Inowrocławskiej w Pakości, przeznaczoną do wydzierżawienia w powyższej części na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, na okres 3 lat;
- gruntową oznaczoną jako działka nr 3/148 w części o pow. 18 m2 (pow. ca 664 m2), KW     nr 26083, B – tereny mieszkaniowe, położoną przy ul. Inowrocławskiej w Pakości, przeznaczoną do wydzierżawienia na siedlisko pod garaż, na okres 3 lat.
Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

metryczka


Opublikował: Joanna Zemełka (1 września 2010, 13:48:31)

Ostatnia zmiana: Joanna Zemełka (23 września 2010, 16:53:55)
Zmieniono: Informacja o zdjęciu wykazu z tablicy ogłoszeń UM w Pakości

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1516