zamówienie na:

Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: „Utworzenie parku kulturowego ”Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”

zamawiający: GMINA PAKOŚĆ ul. Rynek 4 88-170 Pakość kujawsko-pomorskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: KIO ZP 341/XIII/PN/10
wartość: poniżej kwot progowych
termin składania ofert: 22 września 2010  09:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż w wyniku prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania:Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn. „Utworzenie parku kulturowego ”Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”wyłoniono Wykonawcę: Konsorcjum firm Lider: Drogi i Mosty Henryk Boczek, Ul. Pakoska 9, 88-100 Inowrocław Partner:RELIEF S.C. Konserwacja Zabytków Irena i Jan Bulderberg, Włodzimierz Rumiński, ul. Chabrowa 33, 87-100 Toruń Partner: INSTALPAK S.C. Józef Siembab, Stanisław Siembab, ul. Mikołaja 25, 88-170 Pakość, wartość brutto: 11 396 720,67 zł Zamówienie udzielono w dniu 20.12.2010r. 
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 246146-2010 z dnia 2010-08-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Pakość
1. Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: Utworzenia parku kulturowego Kalwaria Pakoska jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk 45000000-7 Roboty budowlane Zamówienie współfinansowane w ramach Regionalnego Programu...
Termin składania ofert: 2010-09-03

Numer ogłoszenia: 255435 - 2010; data zamieszczenia: 17.09.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 246146 - 2010 data 11.08.2010 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Pakość, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 5666073 (74), 5666089, fax. 052 5666075.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).W ogłoszeniu jest: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, w sekretariacie (parter, pok. nr 5), do dnia 03.09.2010 godzina 09:30..W ogłoszeniu powinno być: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, w sekretariacie (parter, pok. nr 5), do dnia 22.09.2010 godzina 09:30..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).W ogłoszeniu jest: Zamawiający przewiduje wniesienie wadium w wysokości 100.000,00 zł, które należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie - do dnia 03.09.2010r., godz. 9.30..W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający przewiduje wniesienie wadium w wysokości 100.000,00 zł, które należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie - do dnia 22.09.2010r., godz. 9.30..
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 246146-2010 z dnia 2010-08-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Pakość
1. Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: Utworzenia parku kulturowego Kalwaria Pakoska jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk 45000000-7 Roboty budowlane Zamówienie współfinansowane w ramach Regionalnego Programu...
Termin składania ofert: 2010-09-03

Numer ogłoszenia: 251345 - 2010; data zamieszczenia: 14.09.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 246146 - 2010 data 11.08.2010 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Pakość, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 5666073 (74), 5666089, fax. 052 5666075.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).W ogłoszeniu jest: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, w sekretariacie (parter, pok. nr 5), do dnia 03.09.2010 godzina 09:30.W ogłoszeniu powinno być: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, w sekretariacie (parter, pok. nr 5), do dnia 20.09.2010 godzina 09:30.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).W ogłoszeniu jest: Zamawiający przewiduje wniesienie wadium w wysokości 100.000,00 zł, które należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie - do dnia 03.09.2010r., godz. 9.30.W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający przewiduje wniesienie wadium w wysokości 100.000,00 zł, które należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie - do dnia 20.09.2010r., godz. 9.30.
------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 246146-2010 z dnia 2010-08-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Pakość
1. Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: Utworzenia parku kulturowego Kalwaria Pakoska jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk 45000000-7 Roboty budowlane Zamówienie współfinansowane w ramach Regionalnego Programu...
Termin składania ofert: 2010-09-03

Numer ogłoszenia: 289894 - 2010; data zamieszczenia: 14.09.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 246146 - 2010 data 11.08.2010 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Pakość, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 5666073 (74), 5666089, fax. 052 5666075.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).W ogłoszeniu jest: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, w sekretariacie (parter, pok. nr 5) do dnia 3 września 2010r. do godz. 9.30..W ogłoszeniu powinno być: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, w sekretariacie (parter, pok. nr 5) do dnia 20 września 2010r. do godz. 9.30..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).W ogłoszeniu jest: Zamawiający przewiduje wniesienie wadium w wysokości 100.00 zł, które należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie - do dnia 03.09.2010r., godz. 9.30..W ogłoszeniu powinno być: zamawijący przewiduje wniesienie wadium w wysokości 100.00 zł, które należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie - do dnia 20.09.2010r., godz. 9.30..
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 246146-2010 z dnia 2010-08-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Pakość
1. Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: Utworzenia parku kulturowego Kalwaria Pakoska jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk 45000000-7 Roboty budowlane Zamówienie współfinansowane w ramach Regionalnego Programu...
Termin składania ofert: 2010-09-03

Numer ogłoszenia: 285704 - 2010; data zamieszczenia: 10.09.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 246146 - 2010 data 11.08.2010 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Pakość, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 5666073 (74), 5666089, fax. 052 5666075.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).W ogłoszeniu jest: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, w sekretariacie (parter, pok. nr 5) do dnia 3 września 2010r. do godz. 9.30.W ogłoszeniu powinno być: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, w sekretariacie (parter, pok. nr 5) do dnia 16 września 2010r. do godz. 9.30.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).W ogłoszeniu jest: Zamawiający przewiduje wniesienie wadium w wysokości 100.000 zł, które należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie - do dnia 03.09.2010r, godz. 9.30.W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający przewiduje wniesienie wadium w wysokości 100.000 zł, które należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie - do dnia 16.09.2010r, godz. 9.30.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

głoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 246146-2010 z dnia 2010-08-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Pakość
1. Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: Utworzenia parku kulturowego Kalwaria Pakoska jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk 45000000-7 Roboty budowlane Zamówienie współfinansowane w ramach Regionalnego Programu...
Termin składania ofert: 2010-09-03

Numer ogłoszenia: 278474 - 2010; data zamieszczenia: 06.09.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 246146 - 2010 data 11.08.2010 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Pakość, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 5666073 (74), 5666089, fax. 052 5666075.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).W ogłoszeniu jest: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, w sekretariacie (parter, pok. nr 5) do dnia 3 września 2010r. do godz. 9.30.W ogłoszeniu powinno być: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, w sekretariacie (parter, pok. nr 5) do dnia 13 września 2010r. do godz. 9.30.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 246146-2010 z dnia 2010-08-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Pakość
1. Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: Utworzenia parku kulturowego Kalwaria Pakoska jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk 45000000-7 Roboty budowlane Zamówienie współfinansowane w ramach Regionalnego Programu...
Termin składania ofert: 2010-09-03

Numer ogłoszenia: 274220 - 2010; data zamieszczenia: 02.09.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 246146 - 2010 data 11.08.2010 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Pakość, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 5666073 (74), 5666089, fax. 052 5666075.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).W ogłoszeniu jest: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, w sekretariacie (parter, pok. nr 5) do dnia 3 września 2010r. do godz. 9.30.W ogłoszeniu powinno być: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, w sekretariacie (parter, pok. nr 5) do dnia 8 września 2010r. do godz. 9.30.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 246146-2010 z dnia 2010-08-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Pakość
1. Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: Utworzenia parku kulturowego Kalwaria Pakoska jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk 45000000-7 Roboty budowlane Zamówienie współfinansowane w ramach Regionalnego Programu...
Termin składania ofert: 2010-09-03


Numer ogłoszenia: 218593 - 2010; data zamieszczenia: 12.08.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 246146 - 2010 data 11.08.2010 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Pakość, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 5666073 (74), 5666089, fax. 052 5666075.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).W ogłoszeniu jest: Doświadczenie wykonawcy i podwykonawcy - wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat lub jeśli przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w krótszym okresie- wykaz wykonanych w tymże okresie robót budowlanych w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia- zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ a) Wykonawca musi wykazać, że wykonywał co najmniej jedno zadania o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia, przy czym wartość zamówienia winna wynosić co najmniej 5 mln PLN brutto. b) Wykonawca musi wykazać, że wykonywał co najmniej jedno zadanie w zakresie robót konserwatorskich i archeologicznych. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wg formuły spełnia-niespełna.W ogłoszeniu powinno być: Doświadczenie wykonawcy i podwykonawcy - wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat lub jeśli przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w krótszym okresie- wykaz wykonanych w tymże okresie robót budowlanych w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia- zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ a) Wykonawca musi wykazać, że wykonywał co najmniej jedno zadania o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia, przy czym wartość zamówienia winna wynosić co najmniej 2 mln PLN brutto. b) Wykonawca musi wykazać, że wykonywał co najmniej jedno zadanie w zakresie robót konserwatorskich i archeologicznych. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wg formuły spełnia-niespełna.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).W ogłoszeniu jest: Informacja na temat wadium: . Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 1.) Zamawiający przewiduje wniesienie wadium w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych, 00-100), które należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie - do dnia 03.09.2010r., godz. 9.30 2. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego z dopiskiem na blankiecie wadium na zabezpieczenie oferty - Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn. Utworzenia parku kulturowego Kalwaria Pakoska jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk, najpóźniej do dnia składania ofert czyli do dnia 3 września 2010r., godz. 9.30 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach: - pieniądzu, na: Rachunek sum depozytowych: wpłaty wadium 86 1090 1069 0000 0001 0839 3251 Bank Zachodni WBK S.A., Oddział 1, ul. św. Jana 15, 88-170 Pakość - poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo -Kredytowej, z tym że poręczenie Kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) 4. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 ustawy Pzp. 5. W przypadku nie zabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu..W ogłoszeniu powinno być: Informacja na temat wadium: . Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 1.) Zamawiający przewiduje wniesienie wadium w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych, 00-100), które należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie - do dnia 06.09.2010r., godz. 9.30 2. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego z dopiskiem na blankiecie wadium na zabezpieczenie oferty - Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn. Utworzenia parku kulturowego Kalwaria Pakoska jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk, najpóźniej do dnia składania ofert czyli do dnia 6 września 2010r., godz. 9.30 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach: - pieniądzu, na: Rachunek sum depozytowych: wpłaty wadium 86 1090 1069 0000 0001 0839 3251 Bank Zachodni WBK S.A., Oddział 1, ul. św. Jana 15, 88-170 Pakość - poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo -Kredytowej, z tym że poręczenie Kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) 4. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 ustawy Pzp. 5. W przypadku nie zabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.09.2010 godzina 09:30, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, w sekretariacie (parter, pok. nr 5)..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.09.2010 godzina 09:30, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, w sekretariacie (parter, pok. nr 5)..
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pakość: Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: Utworzenie parku kulturowego Kalwaria Pakoska jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk
Numer ogłoszenia: 246146 - 2010; data zamieszczenia: 11.08.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pakość , ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 5666073 (74), 5666089, faks 052 5666075.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pakosc.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: Utworzenie parku kulturowego Kalwaria Pakoska jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: Utworzenia parku kulturowego Kalwaria Pakoska jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk 45000000-7 Roboty budowlane Zamówienie współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2007-2013. Roboty budowlane: - Renowacja kaplic - Oświetlenie - Przyłącza energetyczne - Tereny zielone - Mała architektura - Toaleta Publiczna - Wzgórze Ludkowskie (elektryka, konstrukcja, wod. - kan. - Sieci, instalacje, wod - kan. - Drogi i place - Centrum Informacji Turystycznej (elektryka, przebudowa, wod -kan.) - Zabezpieczenie kaplic 2. Opis projektu: Celem przyjętych rozwiązań projektowych jest odnowienie walorów przestrzennych i estetycznych zabytkowej drogi kalwaryjskiej wraz z towarzyszącymi jej obiektami budowlanymi (kaplicami - stacjami drogi - a także innymi) oraz zielenią. Nie projektuje się zmian układu przestrzennego poszczególnych obszarów Parku Kulturowego poza uzupełnieniem ich o obiekty towarzyszące: (toaleta publiczna na parkingu na Wzgórzu Ludkowskim, przebudowa Starej Plebanii na Centrum Informacji Turystycznej, parking dla samochodów osobowych na Wzgórzu Ludkowskim). Park Kulturowy jest podzielony na cztery obszary. Pracami renowacyjnymi będą objęte: w obszarze I Kalwarii Pakoskiej kaplice I, II, IV, w obszarze III - kaplice VII, VIII, IX, X, XI, XII, XVII, XVIII, XIX, w obszarze IV - kaplice XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV i XXV. Na obszarze I Parku Kulturowego nie projektuje się nowych obiektów kubaturowych. W obszarze III Parku Kulturowego zaprojektowano przebudowę tzw. Starej Plebanii na Centrum Informacji Turystycznej - parterowy budynek z poddaszem użytkowym zostanie zaadaptowany do nowej funkcji. Budynek zachowa swoją bryłę, elewacje zostaną oczyszczone z naleciałości historycznych i uporządkowane estetycznie. W obszarze IV, na Wzgórzu Ludkowskim, projektuje się budynek toalety publicznej (parterowy, kryty wielospadowym dachem). W obszarze III, obok budynku Centrum Informacji Turystycznej oraz w obszarze IV, na wzgórzu Ludkowskim przewiduje się rezerwę terenu na wiaty służące odpoczynkowi pielgrzymów i turystów. W obszarze I Parku Kulturowego nie projektuje się przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego - ciągu pieszego - drogi kalwaryjskiej biegnącej częściowo w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 251 a częściowo obok niego - projektuje się jego uporządkowanie i utwardzenie klińcem i fragmentarycznie kostką brukową, wybudowanie schodów terenowych w sąsiedztwie kaplicy VI oraz utwardzenie kostką betonową wjazdów na posesje (przecinających ciąg pieszy drogi kalwaryjskiej). W obszarze III parku projektuje się uporządkowanie i utwardzenie klińcem, granitową koską brukową ciągów pieszych drogi kalwaryjskiej oraz placyków towarzyszących poszczególnym kaplicom (stacjom) drogi kalwaryjskiej. Projektuje się utwardzenie kostką betonową istniejącego, nieco przekształconego parkingu dla samochodów osobowych i autobusów, obsługującego cmentarz miejski oraz stanowiący główny parking obsługujący turystów i pielgrzymów przybywających do kalwarii, wraz z wjazdem na niego, dojazdu gospodarczego wraz z parkingiem służbowym przy Centrum Informacji Turystycznej. Projektuje się również utwardzenie kostką brukową dojścia - dojazdu do cmentarza miejskiego oraz betonem asfaltowym, wraz z wykonaniem odwodnienia powierzchniowego, fragmentu ul. Cmentarnej biegnącego wzdłuż zachodniego krańca obszaru III Parku Kulturowego - od ul. Barcińskiej do objętej odrębnym, niezależnym, opracowaniem projektowym ul. Cmentarnej biegnącej od ul. Barcińskiej (od skrzyżowania z ul. Jana Krzyżanowskiego) do torów kolejowych na południowym skraju miasta. W obszarze IV Parku Kulturowego projektuje się wykonanie utwardzeń klińcem oraz kostką graniową ścieżek drogi kalwaryjskiej oraz schodów terenowych, a także utwardzenie kostką betonową dojazdu do wymaganej drogi pożarowej obsługującej Kościół Ukrzyżowania (kaplica XXIII drogi kalwaryjskiej) a także projektowanego parkingu dla samochodów osobowych. Nie projektuje się nowych miejsc gromadzenia odpadów stałych w żadnym z obszarów Parku Kulturowego. Do gromadzenia segregowanych odpadów w obszarze I, II i IV będą wykorzystywane dotychczasowe miejsca ich gromadzenia, natomiast w obszarze III, w sąsiedztwie Centrum Informacji Turystycznej projektuje się w miejscu dotychczasowego placu gospodarczego (przy projektowanym parkingu służbowym) ustawienie dwóch kontenerów na odpady (otoczone projektowaną zielenią). We wszystkich obszarach Parku Kulturowego projektuje się uporządkowanie istniejących form zieleni, zarówno niskiej, średniej jak i wysokiej oraz dokonanie nasadzeń uzupełniających i uwypuklających charakter poszczególnych fragmentów drogi kalwaryjskiej, a także zieleni towarzyszącej poszczególnym obiektom kubaturowym: Centrum Informacji Turystycznej oraz toalety publicznej na Wzgórzu Ludkowskim. Ze względu na pełnienie przez część terenu obszaru III Parku Kulturowego - tzw. Rynek Jerozolimski oraz jego najbliższe sąsiedztwo - funkcji parku miejskiego, w tym obszarze projektuje się wykonanie oczka wodnego o naturalnym ukształtowaniu linii brzegowej z wkomponowaną fontanną. Na całym obszarze Parku Kulturowego projektuje się elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne i inne. W poszczególnych obszarach Parku Kulturowego projektuje się: · sieci, przyłącza, doziemne instalacje wodociągowe dla projektowanego zaopatrzenia hydrantów pożarowych, punktów poboru wody dla podlewania zieleni oraz projektowanych budynków: toalety publicznej na Wzgórzu Ludkowskim, Centrum Informacji Turystycznej, · sieci, przyłącza, doziemne instalacje kanalizacji sanitarnej wraz odprowadzeniem do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej lub do szczelnych, bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe dla obsługi projektowanych budynków: toalety publicznej na Wzgórzu Ludkowskim, Centrum Informacji Turystycznej, · przyłączy i doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej: dla parkingu obsługującego cmentarz miejski z odprowadzeniem do gruntu, dla utwardzonego fragmentu ul. Cmentarnej - z odprowadzeniem powierzchniowym do rowu przyulicznego, dla utwardzonych gminnej leżącej u podnóża Wzgórza Ludkowskiego, · sieci, przyłącza, doziemnej instalacji elektroenergetycznej i oświetleniowej: odpowiednio dla zasilenia systemów oświetlenia terenu (typu parkowego oraz akcentującego), projektowanych budynków toalet i Centrum Informacji Turystycznej oraz odbiorników w poszczególnych kaplicach drogi kalwaryjskiej. Powierzchnia terenu Parku Kulturowego: - 518 828, 00 m2 w tym: obszaru I: - 12 034, 00 m2 obszaru II: - 21 202, 00 m2 obszaru III: - 434 717, 00 m2 obszaru IV: - 50 875, 00 m2 Powierzchnia zabudowy: - 3 460, 02 m2 w tym: obiekty nie wchodzące w zakres niniejszego projektu: Kaplice Kalwarii Pakoskiej: III - Judasz V - Cedron VI - Brama Jerozolimska XIII - Włożenie Krzyża XIV - I Upadek XV - Spotkanie z Maryją XVI - Cyrenejczyk Kościół p.w. Św. Bonawentury Klasztor przy kościele p.w. Św. Bonawentury Budynek gospodarczy przy kościele p.w. Św. Bonawentury Dom rekolekcyjny przy kościele p.w. Św. Bonawentury Dzwonnica przy kościele p.w. Św. Bonawentury Kaplica Św. Rocha przy kościele Św. Bonawentury Budynek gospodarczy na Wzgórzu Ludkowskim Klasztorek na Wzgórzu Ludkowskim obiekty wchodzące w zakres niniejszego projektu: Kaplice Kalwarii Pakoskiej: I - Wniebowstąpienie Pańskie II - Ogród Gestemański IV - Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny VII - Annasz VIII - Pożegnanie Matki Bożej IX - Wieczernik X - Dom Kajfasza i Więzienie XI - Piłat XII - Herod XVII - Św. Weronika XVIII - II Upadek XIX - Płaczące Niewiasty XX - III Upadek XXI - Obnażenie XXII - Przybicie do Krzyża XXIII - Kościół Ukrzyżowania XXIV - Opłakiwanie (Zdjęcie z Krzyża) XXV - Grób Zbawiciela przebudowywana na Centrum Informacji Turystycznej Stara Plebania: toaleta publiczna na Wzgórzu Ludkowskim: Powierzchnia dróg, chodników i parkingów: adaptowanych bez zmian na obszarze Parku Kulturowego: projektowanych: w tym: na obszarze Paru Kulturowego: poza obszarem Parku Kulturowego: Powierzchnia terenów zielonych: adaptowanych bez zmian (w tym gruntów rolnych) na obszarze Parku Kulturowego: projektowanych: w tym: na obszarze Paru Kulturowego: poza obszarem Parku Kulturowego: Powierzchnia użytkowa obiektów projektowanych: - 332, 75 m2 w tym: przebudowywana na Centrum Informacji Turystycznej Stara Plebania: - 280, 97 m2 toaleta publiczna na Wzgórzu Ludkowskim: - 51, 78 m2 Liczba kondygnacji nadziemnych budynków objętych projektem: kaplice Kalwarii objęte projektem: - 1 przebudowywana na Centrum Informacji Turystycznej Stara Plebania + poddasze użytkowe - 1 toaleta publiczna na Wzgórzu Ludkowskim: - 1 Projektowana liczba miejsc postojowych: parking przy Centrum Informacji Turystycznej dla sam. osobowych: - 64 w tym: dla osób niepełnosprawnych: - 5 dla autobusów - 3 parking przy Centrum Informacji Turystycznej dla sam. osob. pracowników: - 5 w tym: dla osób niepełnosprawnych: - 1 parking na Wzgórzu Ludkowskim dla sam. osobowych: - 31 w tym: dla osób niepełnosprawnych: - 3 Wymiary projektowanych budynków: przebudowywana na Centrum Informacji Turystycznej Stara Plebania: 18, 84 m - 12, 00 m - 9, 68 m toaleta publiczna na Wzgórzu Ludkowskim: 8, 92 m - 7, 62 m - 4, 28 m. 3. Opis lokalizacji projektu: Park Kulturowy Kalwaria Pakoska zostanie utworzony na obszarze miasta Pakość i wsi Rybitwy (w obrębie gminy Pakość, powiatu inowrocławskiego, województwa kujawsko-pomorskiego). Park będzie obejmował cztery obszarów rozdzielonych szlakami komunikacyjnymi, rzeką Noteć oraz częścią zabudowy miasta Pakość. Poniżej zamieszczono mapę szczegółową Parku Kulturowego Kalwaria Pakoska: Spis kaplic: 1. Kaplica - Wniebowstąpienie Pańskie, 2. Kaplica - Ogród Gestemański, 3. Kaplica - Judasz, 4. Kaplica - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 5. Kaplica - Cedron, 6. Kaplica - Brama Jerozolimska, 7. Kaplica - Annasz, 8. Kaplica - Pożegnanie z Maryją, 9. Kaplica - Wieczernik, 10. Kaplica - Dom Kajfasza i Więzienie, 11. Kaplica - Herod, 12. Kaplica - Piłat, 13. Kaplica - Włożenie Krzyża, 14. Kaplica - Pierwszy Upadek, 15. Kaplica - Spotkanie z Maryją, 16. Kaplica - św. Weronika, 17. Kaplica - Drugi Upadek, 18. Kaplica - Jezus Pociesza Niewiasty, 19. Kaplica - Trzeci Upadek, 20. Kaplica - Obnażenie z Szat, 21. Kaplica - Przybicie do Krzyża, 22. Kościół Ukrzyżowania, 23. Kaplica - Opłakiwanie, 24. Kaplica - Grób Chrystusa, 25. Kaplica - Cyrenejczyk Teren projektowanej inwestycji w zakresie objętym niniejszym projektem budowlanym nie jest objęty aktualnym planem miejscowym zagospodarowania przestrzennnego. Dla inwestycji lub dla poszczególnych jej elementów zostały wydane przez Burmistrza Miasta Pakość: decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz trzy decyzje o ustaleniu warunków zabudowy. Projektowane zagospodarowanie terenu jest zgodne z ustaleniami zawartymi w ww decyzjach. W projekcie respektuje się określone w prawie budowlanym oraz innych przepisach prawa odległości od innych elementów zagospodarowania terenu. Projekt jest wkomponowany w istniejącą infrastrukturę, tak więc nie ma kolizji między nią a projektem. Kalwaria Pakoska jest podzielona na cztery obszary. Teren inwestycji w poszczególnych obszarach jest odmiennie ukształtowany. W obszarze I teren jest lekko pofałdowany, nachylony w kierunku zachodnim w stronę rzeki Noteć, z wyniesieniem w jego wschodniej części. W obszarze II i III teren jest lekko pofałdowany, nachylony w kierunku północnym. W obszarze IV teren jest pofałdowany, nachylony w kierunku południowo - zachodnim, południowym i wschodnim. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załącznikach do SIWZ: - projekt budowlany - przedmiary - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - decyzje, dokumenty formalno prawne, postanowienia Dokumentacja techniczna ze szczegółowymi rozwiązaniami dostępna jest na stronie internetowej www.bip.pakosc.pl oraz do wglądu w Urzędzie Miejskim w Pakości, ul. Rynek 4, pokój 12, telefon (052) 566-60-90, w godzinach urzędowania UM: 700 - 1500, wtorek: 800 - 1600 5. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji. 6. Zamawiający wymaga, aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia. 7.Zamawiający wymaga aby Wykonawcy dokonali oględzin, wizji lokalnej na terenie przyszłych robót (realizacji projektu) i w ich okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego- wg załącznika nr 3 - oświadczenia o zaakceptowaniu warunków określonych w SIWZ oraz o zapoznaniu się z warunkami w terenie i nie zgłaszaniu zastrzeżeń co do przedmiotu zamówienia. 8. Rodzaj wynagrodzenia ryczałtowe na podstawie rozliczenia zgodnie z harmonogramem W tym przypadku strony umawiają się na wykonanie określonego zakresu prac za określoną, niezmienną cenę. 9. Opłaty za zajęcie pasa drogowego, uzyskanie decyzji w tej sprawie, uzyskanie niezbędnych zezwoleń na prowadzenie prac na obiektach objętych ochroną konserwatorską, przy zieleni objętej ochroną konserwatora przyrody i inne obciążenia z robotami budowlanymi związane - leżą po stronie wykonawcy..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.21.20-3, 45.21.23.60-7, 45.22.33.00-9, 45.23.00.00-8, 45.23.11.00-6, 45.23.13.00-8, 45.23.31.61-5, 45.23.32.22-1, 45.23.32.60-9, 45.23.31.40-2, 45.23.24.10-9, 45.23.22.00-4, 45.11.13.00-1, 45.22.00.00-5, 77.31.41.00-5, 77.21.16.00-8, 31.52.72.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: . Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 1.) Zamawiający przewiduje wniesienie wadium w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych, 00-100), które należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie - do dnia 03.09.2010r., godz. 9.30 2. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego z dopiskiem na blankiecie wadium na zabezpieczenie oferty - Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn. Utworzenia parku kulturowego Kalwaria Pakoska jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk, najpóźniej do dnia składania ofert czyli do dnia 3 września 2010r., godz. 9.30 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach: - pieniądzu, na: Rachunek sum depozytowych: wpłaty wadium 86 1090 1069 0000 0001 0839 3251 Bank Zachodni WBK S.A., Oddział 1, ul. św. Jana 15, 88-170 Pakość - poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo -Kredytowej, z tym że poręczenie Kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) 4. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 ustawy Pzp. 5. W przypadku nie zabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Oświadczenie w sprawie spełnienia przez Wykonawcę warunków art. 22 ust. 1 w zb. z art. 44 ustawy Pzp - wg. załącznika nr 2 do SIWZ Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wg formuły spełnia-niespełna
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Doświadczenie wykonawcy i podwykonawcy - wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat lub jeśli przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w krótszym okresie- wykaz wykonanych w tymże okresie robót budowlanych w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia- zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ a) Wykonawca musi wykazać, że wykonywał co najmniej jedno zadania o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia, przy czym wartość zamówienia winna wynosić co najmniej 5 mln PLN brutto. b) Wykonawca musi wykazać, że wykonywał co najmniej jedno zadanie w zakresie robót konserwatorskich i archeologicznych. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wg formuły spełnia-niespełna
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Potencjał kadrowy- wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z ich informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności. Wykonawca musi mieć w dyspozycji osoby legitymujące się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk jakie zostaną im powierzone. Wykonawca musi mieć w dyspozycji w ofercie kandydatów na każde stanowisko wymienione poniżej: Lp. STANOWISKO(funkcja) Wymaganailość osób Kwalifikacje iUprawnienia 1. Kierownik Budowy - przedstawiciel Wykonawcy 1 wykształcenie techniczne, uprawnienia budowlane , co najmniej dwuletnia praktyka budowlana przy zabytkach nieruchomych lub posiadają wyższe studia w zakresie konserwacji zabytków przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa 2. Kierownik Robót Drogowych 1 wykształcenie techniczne, uprawnienia budowlane specj. z zakresu drogownictwa, przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa 3. Kierownik Robót Wodno-Kanalizacyjnych 1 wykształcenie techniczne, uprawnienia budowlane branżowe, przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa 4. Kierownik Robót Elektroenergetycznych 1 wykształcenie techniczne, uprawnienia budowlane branżowe, przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa 5. Kierownik Robót Teletechnicznych 1 wykształcenie techniczne, uprawnienia budowlane branżowe, przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa 6. Kierownik Robót Konstrukcyjno Budowlanych 1 Wykształcenie budowlane, przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa Do wykazu winna być dołączona kopia uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi każdego z wymienionych inspektorów (przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie Prawo budowlane i aktualny dokument potwierdzający przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa - zaświadczenie aktualne na dzień składania ofert). Jeśli Wykonawca wskaże w wykazie osobę, którą będzie dysponował, musi załączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tej osoby. Prace konserwatorskie przy zabytkach ruchomych mogą wykonywać osoby, które ukończyły wyższe studia w zakresie konserwacji zabytków, a w dziedzinach nie objętych programem wyższych studiów konserwatorskich - osoby posiadające przygotowanie do prowadzenia takich robót (wg załącznika nr 8 do SIWZ) UWAGA: Istnieje możliwość łączenia kilku funkcji przez jedną osobę w przypadku posiadania kilku rodzajów uprawnień lub kwalifikacji.
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        -Część sprawozdania finansowego: bilans rachunków zysków i strat za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- za ten okres, z oznaczeniem podmiotu na rzecz którego został sporządzony, a jeżeli sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię o badanych sprawozdaniach w części dotyczącej bilansu i rachunku zysków i strat. W przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego -inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- za ten okres. -Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca musi wykazać: a. dysponowanie własnymi środkami finansowymi (dopuszczalne jest tu wskazanie środków z kredytu) i-lub zdolnością kredytową potwierdzającą możliwość finansowania zamówienia - min. 1.000.000,00 PLN. *wyciąg ze sprawozdania zawierający wartości podane w dokumentach z rozdz. 5, pkt .2, ppkt 7 i 8 w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego będą przeliczane: -dla Przychodu wg średniego kursu NBP na dzień zakończenia roku obrachunkowego -dla posiadanych środków finansowych zdolności kredytowej wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu. -Opłaconą polisę na kwotę min. 1.000.000,00 PLN, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w ppkt. 13. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wg formuły spełnia -niespełna
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonewykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobamisprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotoweinformację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertopłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
·         Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniaaktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawyaktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertaktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertaktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertaktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertwykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertnie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertnie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Dokumenty dodatkowe wymagane od wykonawcy 1) Proponowany przez Wykonawcę harmonogram rzeczowo - finansowy sporządzony na podstawie harmonogramu załączonego do SIWZ (harmonogram jest zgodny z zakresem ujętym w podpisanej umowie o dofinansowanie na realizację zadania pn. Utworzenie parku kulturowego Kalwaria Pakoska jako element promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk (stanowiący załącznik nr 9) Ostateczna wersja harmonogramu zostanie zaakceptowana przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy z wyłonionym w postępowaniu przetargowym wykonawcą i będzie stanowić załącznik do umowy. 2) Oświadczenie o akceptowaniu warunków określonych w SIWZ oraz o zapoznaniu się z warunkami w terenie i nie zgłaszaniu zastrzeżeń co do przedmiotu zamówienia - wg załącznika nr 4 do SIWZ. 3) Uproszczony kosztorys ofertowy. 4)Wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza przeznaczyć podwykonawcom- wg załącznika nr 6
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia następujących zmian w umowie: 1) Zmiana podmiotów reprezentujących wykonawcę i zamawiającego - z przyczyn obiektywnych lub subiektywnych; 2) W przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy; 3) Konieczność zmiany terminu umownego i harmonogramu realizacji robót z powodu: - konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz itp. - z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające terminową realizację robót budowlanych.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pakosc.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Pakości, ul Rynek 4,88-170 Pakość.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.09.2010 godzina 09:30, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, w sekretariacie (parter, pok. nr 5).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest finansowane przy udziale środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007 -2013 oraz ze środków własnych Gminy Pakość.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Załączniki
SIWZ (451kB) pdf
projekt_budowlany
specyfikacje
przedmiary
decyzje_postanowienia 
zawiadomienie (139kB) pdf
pyt1 (94kB) pdf
odpowiedzi_na_pytania (443kB) pdf
pyt2 (145kB) pdf
Pyt3 (132kB) pdf
odpowiedzi_na_pytania_II (189kB) pdf
pyt4 (120kB) pdf
pyt5 (151kB) pdf
pyt6 (403kB) pdf
zawiadomienie_zmiana_terminu_składania_otwarcia_ofert (158kB) pdf
odpowiedzi_na_pytania4 (162kB) pdf
odpowiedzi_na_pytania6 (85kB) pdf
pyt7 (97kB) pdf
pyt8 (120kB) pdf
pyt9 (82kB) pdf
pyt10 (205kB) pdf
pyt11 (153kB) pdf
zawiadomienie_zmiana_terminu_składania_otwarcia_ofertII (166kB) pdf
odpowiedzi_na_pytania2 (95kB) pdf
odpowiedzi_na_pytania8 (416kB) pdf
załącznki_do_SIWZ_w_wersji_Microsoft_Word (269kB) word
pyt12 (106kB) pdf
odpowiedzi_na_pytania9 (48kB) pdf
odpowiedzi_na_pytania5i7 (108kB) pdf
załącznik_do_pyt5i7_poprawiony_przedmiar (125kB) pdf
pyt15 (84kB) pdf
pyt16 (81kB) pdf
zawiadomienie_zmiana_terminu_składania_otwarcia_ofertIII (162kB) pdf
odpowiedzi_na_pytania16 (73kB) pdf
pyt17 (123kB) pdf
pyt13 (115kB) pdf
zawiadomienie_zmiana_terminu_składania_otwarcia_ofertIV (161kB) pdf
odpowiedzi_na_pytaania15 (23kB) word
odpowiedzi_na_pytania13_i_8 (19kB) word
Odpowiedzi_pytania10_11_12_14 (24kB) word
poprawiony_przedmiarO3A (271kB) pdf
poprawiony_przedmiarO3B (37kB) pdf
poprawiony_przedmiarO4A (59kB) pdf
poprawiony_przedmiarO4B (62kB) pdf
przedmiar_01_skorygowany (36kB) pdf
przedmiar_03A_skorygowany (97kB) pdf
pyt18 (134kB) pdf
pyt19 (94kB) pdf
pyt20 (84kB) pdf
odpowiedzi_na_pytania17 (102kB) pdf
pyt21 (84kB) pdf
odpowiedzi_na_pytania10_uzupełnienie (19kB) word
uzupełnienie_do_pyt10_przedmiar (30kB) pdf
zawiadomienie_zmiana_terminu_składania_otwarcia_ofertV (162kB) pdf
odpowiedzi_na_pytania19 (19kB) word
odpowiedzi_na_pytania20 (20kB) word
odpowiedzi_na_pytania21 (21kB) word
skorygowana_odpowiedź_na_pytania15 (21kB) word
pyt22 (74kB) pdf
pyt14 (154kB) pdf
odpowiedzi_na_pytania18 (20kB) word
przedmiar_O3A_poprawiony (86kB) pdf
przedmiar_O4_poprawiony (30kB) pdf
odpowiedzi_na_pytania22 (19kB) word
sprostowanie (148kB) pdf
informacja_o_wyniku (1145kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Jarzynowski (11 sierpnia 2010, 12:34:30)

Ostatnia zmiana: Mariusz Jarzynowski (21 grudnia 2010, 08:54:37)
Zmieniono: Udzielenie zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4210