zamówienie na:

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia.

zamawiający: Sprzedający i Wydzierżawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia.
nr sprawy: KIO.72243-13/01/10
wartość: ----------------------------------------
termin składania ofert: 3 sierpnia 2010
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 04 sierpnia 2010r. 
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), uchwały nr XVIII/129/04 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiących własność Gminy Pakość i zasad udzielania bonifikat od sprzedaży oraz ustalenia oprocentowania niespłaconej części należności w przypadku rozłożenia ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i udziału w gruncie na raty na rzecz ich najemców (Dz.Urz.WK-P z 2005 r. Nr 30, poz. 553 i poz. 554), uchwały Nr XV/127/2008 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 czerwca 2008r. zmieniającej w/w uchwałę oraz uchwały Nr XXV/225/2009 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 17 września 2009 r. w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych, stanowiących własność lub będących w  użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość oraz określenia wysokości minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierżawy tych gruntów (Dz.Urz.WK-P z 2009 r. Nr 101, poz.1679),

Burmistrz Pakości

informuje, iż w dniu 21 czerwca 2010r. wywieszono na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pakości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia, zawierający nieruchomości:

- lokalową nr 6 o pow. 46,34 m2, stanowiącą własność Gminy Pakość, położoną w budynku wielorodzinnym przy ul. Fabrycznej 5 w Pakości, na działce geodezyjnie oznaczonej nr 105/10 – przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy;

- gruntową oznaczoną ewidencyjnie nr 136, o pow. ca 70900 m2, KW nr 9925, RIVa, IVb, RV, W, N – grunty orne klasy IVa, IVb i V oraz rowy i nieużytki, położoną w m. Radłowo gm. Pakości, przeznaczoną do wydzierżawienia na cele rolnicze, na okres 3 lat;

- gruntową oznaczoną ewidencyjnie nr 47 w części o pow. 350 m2 (pow. ca 1604 m2), KW  nr 27112, RVI - grunty orne klasy VI, położoną przy ul. Szkolnej w Pakości, przeznaczoną do wydzierżawienia w powyższej części jako uzupełnienie działki budowlanej, na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości, na okres 3 lat;

- gruntową oznaczoną ewidencyjnie nr 51/13 w części o pow. 20 m2 (pow. ca 3550 m2), KW nr 22678, Bi – inne tereny zabudowane, położoną przy ul. Szkolnej w Pakości, przeznaczoną do wydzierżawienia w powyższej części na siedzisko pod garaż, na okres 3 lat;

-gruntową oznaczoną ewidencyjnie nr 179 w części o pow. 30 m2 (pow. ca 1022 m2), KW     nr 11232, RV, B – grunty orne klasy V oraz tereny mieszkaniowe, położoną przy ul. Szerokiej 2 w Pakości, przeznaczoną do wydzierżawienia w powyższej części na siedzisko pod garaż, na okres 3 lat;

-gruntową oznaczoną ewidencyjnie nr 158/1 w części o pow. 360 m2 (pow. ca 794 m2), KW nr 11391, RV – grunty orne klasy V, położoną przy ul. Rynek 7 w Pakości, przeznaczoną do wydzierżawienia w powyższej części na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości (ogródek działkowy) na okres 3 lat.
Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.metryczka


Opublikował: Joanna Zemełka (21 czerwca 2010, 15:15:19)

Ostatnia zmiana: Joanna Zemełka (4 sierpnia 2010, 10:10:10)
Zmieniono: Informacja o zdjęciu wykazu z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1637