zamówienie na:

Informacja dotycząca wywieszenia na tablicy ogłoszeń UM w Pakości wykazu nieruchomości lokalowych stanowiących gminny zasób mieszkaniowy, przeznaczonych do sprzedaży, położonych przy ul. Fabrycznej 5/3 i przy ul. Mogileńskiej 43/9 w Pakości, niezabudowanych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu z możliwością zabudowy garażami, położonych przy ul. Jankowskiej w Pakości oraz nieruchomość gruntową przeznaczoną do wydzierżawienia, położoną przy ul. Św. Jana 19 w Pakości.

zamawiający: Sprzedający i Wydzierżawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia.
nr sprawy: KIO72241-08/03/10
wartość: ----------------------------------------
termin składania ofert: 9 czerwca 2010
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 10 czerwca 2010r. 
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

Burmistrz Pakości


informuje, iż w dniu 28 kwietnia 2010r. wywieszono na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pakości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia, zawierający nieruchomości:

1. lokalową nr 3 o pow. 46,57 m2, stanowiącą własność Gminy Pakość, położoną w budynku wielorodzinnym przy ul. Fabrycznej 5 w Pakości, na działce geodezyjnie oznaczonej nr 105/10 – przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy;

2. lokalową nr 9 o pow. 47,85 m2, stanowiącą własność Gminy Pakość, położoną w budynku wielorodzinnym przy ul. Mogileńskiej 43 w Pakości, na działce geodezyjnie oznaczonej nr 230/2 – przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy;

3. gruntową oznaczoną ewidencyjnie nr 254/3 o pow. ca 566 m2,  KW nr 43680, Bi – inne tereny zabudowane, położoną przy ul. Św. Jana 19 w Pakości, przeznaczoną do wydzierżawienia pod budynek przychodni lekarskiej, na okres 3 lat;     
     
4. gruntowe, położone w Pakości przy ul. Jankowskiej, przeznaczone pod zabudowę garażami, oznaczone ewidencyjnie jak poniżej:
- dz. nr 326/63 o pow. 0,0020 ha, KW nr 21424;
- dz. nr 326/64 o pow. 0,0019 ha, KW nr 21424;
- dz. nr 326/65 o pow. 0,0019 ha, KW nr 21424;
- dz. nr 326/66 o pow. 0,0019 ha, KW nr 21424;
- dz. nr 326/67 o pow. 0,0019 ha, KW nr 21424;
- dz. nr 326/68 o pow. 0,0019 ha, KW nr 21424;
- dz. nr 326/69 o pow. 0,0019 ha, KW nr 21424;
- dz. nr 326/70 o pow. 0,0020 ha, KW nr 21424;
- dz. nr 326/71 o pow. 0,0020 ha, KW nr 21424;
- dz. nr 326/72 o pow. 0,0019 ha, KW nr 21424;
- dz. nr 326/73 o pow. 0,0019 ha, KW nr 21424;
- dz. nr 326/74 o pow. 0,0019 ha, KW nr 21424;
- dz. nr 326/75 o pow. 0,0019 ha, KW nr 21424;
- dz. nr 326/76 o pow. 0,0019 ha, KW nr 21424;
- dz. nr 326/77 o pow. 0,0019 ha, KW nr 21424;
- dz. nr 326/78 o pow. 0,0019 ha, KW nr 21424;
- dz. nr 326/79 o pow. 0,0019 ha, KW nr 21424;
- dz. nr 326/80 o pow. 0,0020 ha, KW nr 21424;Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.metryczka


Opublikował: Joanna Zemełka (28 kwietnia 2010, 08:12:53)

Ostatnia zmiana: Joanna Zemełka (10 czerwca 2010, 19:51:36)
Zmieniono: Informacja o zdjęciu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia z tablicy ogłoszeń UM w Pakości.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1617