Posiedzenie z dnia 21 grudnia 2004 r.

Protokół nr 52/2004
z posiedzenia Kolegium Burmistrza Pakości
odbytego w dniu 21 grudnia 2004

Posiedzenie odbyło się w dniu 21 grudnia 2004 r. w godzinach od 8.00-8.45
Oprócz Burmistrza Pakości Wiesława Kończala w posiedzeniu uczestniczyli:

  • Anna Kruszka - Skarbnik Gminy
  • Szymon Łepski - Sekretarz Gminy
  • Lucyna Tyburcza - Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego,
  • Elżbieta Szymborska - Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich, Ochrony Zdrowia, Promocji Gminy i Oświaty,
  • Marek Żelazny -Kierownik Referatu Komunalno-Inwestycyjnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Porządek obrad był następujący:

  1. Analiza wniosków z posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Pakości.
  2. Analiza projektu budżetu Gminy na 2005r.

Ad. 1
Kierownik Referatu Organizacyjno – Prawnego poinformowała iż:
Komisja Polityki Społecznej wnioskowała o zorganizowanie spotkania z właścicielami żwirowni i właścicielami posesji, którzy złożyli protest w sprawie ruchu samochodów ciężarowych.
Burmistrz zobowiązał Kierownika Referatu Organizacyjno - Prawnego o podjęcie działań mających na celu doprowadzenie do spotkania, ustalenie terminu i miejsca spotkania w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Polityki Społecznej.
Komisja Integracji Europejskiej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska postulowała o ujęcie w planie inwestycyjnym budowy sieci gazowej w Radłowie.
Burmistrz podjął decyzje o zapisaniu powyższej inwestycji w planie inwestycyjnym, do realizacji na lata 2008- 2009 zarówno w Radłowie jak i Ludwińcu.

Ad. 2
Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały budżetowej Gminy na rok 2005 z uwzględnieniem zaakceptowanych propozycji zmian proponowanych przez poszczególne Komisje Rady Miejskiej.

 

Protokołowała: P.Motławska
Niniejszy protokół przekazano do wglądu w biurze Rady Miejskiej w Pakości.

metryczka


Wytworzył: Jacek Malinowski (20 kwietnia 2005)
Opublikował: Jacek Malinowski (20 kwietnia 2005, 07:13:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4098