Zawiadomienie Burmistrza Pakości o sporządzeniu spisu wyborców

Na podstawie art.36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy ( Dz .U. z 2019, poz.684 z późn. zm.)

Burmistrz Pakości zawiadamia

o sporządzeniu spisu wyborców uprawnionych do udziału w wyborach Prezydenta RP, w dniu 28 czerwca 2020 r.
Spis będzie udostępniony do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości, przy ul. Rynek 4, pokój nr 1 od 16 czerwca 2020r do 22 czerwca 2020 r., w godzinach od 9.oo- do 11.oo z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Pouczenie:
Każdy wyborca może sprawdzić w urzędzie gminy, w której spis wyborców został sporządzony, czy został w spisie uwzględniony. Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy.

metryczka


Wytworzył: Krystyna Krajnik (17 czerwca 2020)
Opublikował: Jacek Malinowski (17 czerwca 2020, 11:48:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 84